Egzamin CAMÕES JÚNIOR z języka portugalskiego jako języka obcego jest nowoczesnym egzaminem, skierowanym do młodej publiczności, w formacie e-certyfikacji/e-oceny, który poświadcza naukę nabytą podczas całej szkolnej edukacji, poprzez certyfikat Camões, I.P., i wspomaga wejście w świat akademicki i zawodowy.

Umożliwia on zewnętrzną ocenę studentów w zakresie języka portugalskiego jako języka obcego oraz ocenę, poprzez pojedynczy egzamin o stopniowanym stopniu trudności, ogólnych kompetencji kandydatów w zakresie słuchania (50% całkowitego wyniku), czytania i pisania (50% całkowitego wyniku), w rezultacie dając ogólny wynik w skali (0-100) i umieszczając kandydatów na poziomie biegłości A1, A2 lub B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR).

Egzamin składa się z czterech części, a jego całkowity czas trwania wynosi 120 minut:
Część 1: Rozumienie ze słuchu (25 minut);
Część 2: Wypowiedź ustna (10 minut);
Część 3: Czytanie (45 minut);
Część 4: Pisanie (40 minut).
Odbywa się on w formie cyfrowej, przy użyciu elektronicznej platformy e-oceny (TAO), która sprawia, że proces ten jest bardziej wydajny i skuteczny, upraszczając przystąpienie do testu, zapewniając jednolitość egzaminu i optymalizację procedur oceniania.

Egzamin zawiera, jako materiały pomocnicze, teksty dźwiękowe, teksty pisane i obrazy, elementy wyboru (wybór wielokrotny, skojarzenia i uzupełnianie) oraz elementy konstrukcyjne (odpowiedź ograniczona i odpowiedź rozszerzona). Część 4 – Pisanie składa się z części z odpowiedzią ograniczoną oraz z części z odpowiedzią rozszerzoną, z limitem słów odpowiednio 40-60 słów oraz 100-120 słów.

Egzamin Camões Júnior został zaprojektowany zgodnie z modelem konceptualnym ALTE (Stowarzyszenie Testerów Językowych w Europie) oraz z poszanowaniem zasad uznawanych za istotne dla zapewnienia rzetelności i trafności (trafność kontekstowa, trafność poznawcza i trafność klasyfikacyjna), będąc adekwatnym do celu.