Sieć Instytutu Camõesa w Polsce składa się z 8 instytucji w 6 miastach: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Nauczanie języka portugalskiego na UJ rozpoczęło się już w latach 80, a wsparcie Camõesa, I.P. uzyskało w kolejnej dekadzie. W 2008 roku podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Republiki Portugalskiej Aníbala Cavaco Silvy odbyła się inauguracja Katedry Instytutu Camõesa im. Vergílio Ferreiry.

Aktualnie UJ umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, wszystkim studentom oferuje lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2).

Reprezentant Instytutu Camõesa
dr hab. Przemysław Dębowiak, prof. UJ​ | przemyslaw.debowiak@uj.edu.pl

Uniwersytet Gdański

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło się w 2002r., a stała współpraca z Instytutem Camõesa w 2020. Aktualnie uczelnia oferuje naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów filologii iberyjskiej i romańskiej 1 stopnia.

Reprezentantka Instytutu Camõesa:
Justyna Wiśniewska | justyna@poczta.umcs.lublin.pl

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Centrum Języka Portugalskiego Camões
Katedra Badawcza im. Luisa Lindleya Cintry

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie rozpoczęło się w 1985 r., a wsparcie udzielane przez Instytut Camõesa w 2005 r., wraz z otwarciem Centrum Języka Portugalskiego (CLP). We wrześniu 2020 r. zainaugurowano Katedrę Badawczą im. Luisa Lindleya Cintry przy UMCS, której celem jest wspieranie badań w obszarze języka portugalskiego w Polsce.

Aktualnie UMCS umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, oferuję naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych 1 i 2 stopnia oraz kursy języka portugalskiego dla osób spoza Uniwersytetu poprzez kursy pozaszkolne organizowane w CLP.

Reprezentanci Instytutu Camõesa:
Prof. dr hab. Barbara Węglarz – Hlibowicka  | hlibowickaweglarzb@gmail.com
José Carlos Dias | jccostadias@camoes.mne.pt

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Nauczanie języka portugalskiego na UAM-ie rozpoczęło się nieoficjalnie w latach 60., natomiast odroku akademickim 1990/91 jest wspierane przez Instytut Camõesa.

Aktualnie, Uniwersytet umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, wszystkim studentom oferuje lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2).

Reprezentantka Instytutu Camõesa:
Grażyna Jadwiszczak | porto@amu.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

Aktualnie Uniwersytet Warszawski umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, oferuję naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych I i II stopnia oraz lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2) dla wszystkich studentów UW.

Camões I.P. wspiera różne uniwersyteckie działalności pozalekcyjne:

  • Portugalska grupa teatralna Pisca-Pisca
  • Iberyjski magazyn pontosigno.pl
  • Kursy wakacyjne

Reprezentant Instytutu Camõesa:
José Carlos Dias  | jccostadias@camoes.mne.pt

Uniwersytet Wrocławski

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie rozpoczęło się w 1985 r., a stała współpraca z Instytutem  Camõesa w 2017r. Aktualnie UWr oferuje naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych, italianistycznych i romanistycznych 1 i 2 stopnia, jak również zajęcia z historii i kultury Portugalii.

Reprezentant Instytutu Camõesa
João de Sousa | Joao.Sousa@camoes.mne.pt

Lektorat języka portugalskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Lektorat języka portugalskiego został otworzony w roku akademickim 2015/16, a jego formalizacja nastąpiła w marcu 2016 r. za sprawą podpisania umowy o współpracy na kolejne 3 lata akademickie. Akademia umożliwia naukę języka portugalskiego w formie lektoratu, tzn. wszyscy studenci mogą w nim uczestniczyć

Nauczyciel języka portugalskiego:
Pedro Pignatelli — pedro.pignatelli@camoes.mne.pt

Liceum im. Ruy Barbosa w Warszawie

Aktualnie tylko jedna szkoła średnia w Polsce posiada w swojej ofercie edukacyjnej język portugalski. W Liceum im. Ruya Barbosy portugalskiego naucza się od 1987 r., obok angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Nauczycielki języka portugalskiego:
Everly Giller
Grażyna Misiorowska-Rychlewska