Do egzaminu mogą podejść osoby w przedziale wiekowym od 12 do 17 lat. Kandydaci nie mogą pochodzić z kraju, w którym językiem urzędowym jest język portugalski.

Potrzeby specjalne:

Instytut Camõesa stara się zapewnić równość szans wszystkim kandydatom, również osobom ze specjalnymi potrzebami, jednak – ze względu na formę egzaminu, a więc przyczyny techniczne – nie zawsze jest to możliwe.

Po okazaniu odpowiednich dokumentów, poświadczających specjalne potrzeby kandydata, na tę chwilę przewiduje się:

  • przeprowadzenie egzaminu w formie odpowiedniej dla osób słabowidzących;
  • przyznanie dodatkowego czasu i przyjęcie stosownych kryteriów oceny dla kandydatów z dysleksją, dysgrafią, dysortografią.

W przypadkach, które wymagają szczególnych warunków, ale nie są wymienione powyżej, należy skontaktować się z przedstawicielami Instytutu Camõesa w celu przedstawienia odpowiedniej dokumentacji oraz uzgodnienia warunków procedur egzaminacyjnych. Centrum, w którym będzie przeprowadzany egzamin z uwzględnieniem formy specjalnej, powinno być w kontakcie z przedstawicielami Instytutu Camõesa oraz poinformowane o zaistniałej sytuacji.