DOFINANSOWANIE PROMOCJI ZAGRANICZNEJ

Portugalska Dyrekcja Generalna ds. Książek, Dokumentów i Bibliotek (DGLAB), oprócz współpracy z Camões, I.P. w programie LATE, poprzez coroczny konkurs przyznaje wsparcie finansowe zagranicznym wydawcom, którzy stawiają na wydanie ilustrowanych książek dla dzieci i komiksów portugalskich autorów.

Program przeznaczony jest dla wszystkich wydawców (portugalskich i zagranicznych), pokrywa część kosztów produkcji książek ilustrowanych. Jeśli autor tekstu spełnia warunki przyznawania wsparcia w ramach programu, pokrywana jest również część kosztów tłumaczenia.

Termin przyjmowania zgłoszeń: 31 maja

Niezbędne dokumenty:

Formularz (formularz (htm);
Umowa o prawach autorskich do ilustracji;
Umowa o prawach autorskich do tekstu (jeśli dotyczy);
Katalog wydawnictwa (multimedialny lub papierowy).

Proces:

  • Wsparcie dotyczy dzieł ilustratorów portugalskich i ilustratorów zagranicznych, którzy przebywają w Portugalii i tu wykonują pracę zawodową;
  • Wybrane mogą zostać dzieła opatrzone tekstami autorów portugalskich i zagranicznych;
  • Konkurs odbywa się raz w roku;
  • Nie ma limitu zgłoszeń przypadających na jednego wydawcę na rok;
  • Wszystkie zgłoszenia, które nadejdą po terminie, zostaną włączone do konkursu na następny rok;
  • Formularz zgłoszeniowy może zostać przesłany pocztą, faksem lub drogą mailową. Pozostała dokumentacja powinna zostać przesłana pocztą;
  • Wsparcie finansowe przeznaczone jest na pokrycie kosztów produkcji, praw autorskich i częściowo kosztów tłumaczenia, jeśli tekst spełnia warunki konkursu;
  • Udzielenie wsparcia finansowego potwierdzone jest umową podpisaną przez wydawcę i DGLAB;
  • Płatności dokonywane są w terminie do końca roku, w którym odbywa się konkurs;
  • Publikacja dzieła powinna nastąpić po udzieleniu wsparcia finansowego, w tym samym roku lub w roku następującym po zgłoszeniu do konkursu.

Dofinansowane dzieła

2019

Wydawnictwo:
TIMOF
Tytuł oryginalny:
TLS Series
Autorzy:
Filipe Andrade, Joana Afonso, João Tércio, Marta Teives, Nuno Duarte, Nuno Saraiva, Pedro Moura, Ricardo Cabra
Tłumacz:
Jakub Jankowski

2018

Wydawnictwo: Biblioteka Iberyjska
Tytuł oryginalny:
Tudo isto é fado
Autor:
Nuno Saraiva
Tłumacze:
Grażyna Jadwiszczak, Zuzanna Szpura i Jakub Jankowski

2017

Wydawnictwo: Tako
Tytuł oryginalny:
Teatro
Autorzy:
Ricardo Henriques i André Letria
Tłumacz:
Jakub Jankowski

2016

W tym roku nie zostały sfinansowane żadne publikacje.

2015

Wydawnictwo: Tako
Tytuł oryginalny:
Mar
Autorzy:
Ricardo Henriques e André Letria
Tłumacz:
Jakub Jankowski
Wartość wsparcia:
€ 1.000,00

Wydawnictwo: Wytwórnia
Tytuł oryginalny:
Montanhas
Autorka:
Madalena Matoso
Tłumacz:
Jakub Jankowski
Wartość wsparcia:
€ 1.000,00