Działalność kulturalna Instytutu Camõesa funkcjonuje w oparciu o plan roczny, przygotowywany wspólnie przez Lektorat Języka Portugalskiego i Ambasadę Portugalii w Warszawie. Zazwyczaj tworzenie planu kończy się wraz z ostatnim dniem października roku poprzedzającego, a wyniki znane są w marcu roku następnego.

Kalendarz przygotowań do rocznego programu wydarzeń prezentuje się więc następująco:

DO 24 10 LISTOPADA 2023
Proponowanie wydarzeń Lektoratowi Języka Portugalskiego/Ambasadzie Portugalii w Warszawie (aby to zrobić, należy wypełnić poniższy formularz).

DO 8 GRUDNIA 2023
Ocena przysłanych propozycji, tworzenie programu rocznego i przesłanie go Instytutowi Camõesa w Lizbonie.

MARZEC 2023
Ostateczna ocena i akceptacja programu przez Instytut Camõesa w Lizbonie.