Działalność kulturalna Instytutu Camõesa funkcjonuje w oparciu o plan roczny, przygotowywany wspólnie przez Lektorat Języka Portugalskiego i Ambasadę Portugalii w Warszawie. Zazwyczaj tworzenie planu kończy się wraz z ostatnim dniem października roku poprzedzającego, a wyniki znane są w marcu roku następnego.

Kalendarz przygotowań do rocznego programu wydarzeń 2024 prezentuje się więc następująco:

Do 20 LISTOPADA 2023 30 PAŹDZIERNIKA 2023
Proponowanie wydarzeń Lektoratowi Języka Portugalskiego/Ambasadzie Portugalii w Warszawie (aby to zrobić, należy wypełnić poniższy formularz).

DO 15 GRUDNIA 2023
Ocena przysłanych propozycji, tworzenie programu rocznego i przesłanie go Instytutowi Camõesa w Lizbonie.

MARZEC 2024
Ostateczna ocena i akceptacja programu przez Instytut Camõesa w Lizbonie.

Proszę wypełnić poniższy formularz z propozycją wydarzenia (można również wypełnić go na tej stronie).