Wdniu/dniach egzaminu/ów, pamiętaj o następujących zasadach, które obowiązują zdających. Kompletny regulamin znajdziesz na stronie CAPLE.

 

 1. W dniu egzaminu kandydaci muszą:
  1. Posiadać przy sobie dokument tożsamości, który został użyty w procesie rejestracji (dowód osobisty, paszport lub dokument pobytowy);
  2. Stawić się przed salą egzaminacyjną na 20 minut przed godziną rozpoczęcia egzaminu (w wyjątkowych przypadkach kandydaci mogą zostać poproszeni o wcześniejsze przybycie).
 2. W czasie egzaminu nie można używać:
  • telefonów, laptopów i wszelkich innych osobistych urządzeń elektronicznych;
  • słowników, książek i zeszytów;
  • korektorów (w płynie i taśmie).
 3. Aby egzamin został przeprowadzony,
  1. ośrodek egzaminacyjny powinien zapewnić kartki przeznaczone na brudnopis;
  2. w części Tworzenie wypowiedzi pisemnej, kandydaci powinni udzielać odpowiedzi na kartach przygotowanych przez CAPLE, używając długopisu z czarnym lub niebieskim tuszem, odpowiedzi z brudnopisu lub napisane ołówkiem nie są uznawane w żadnym przypadku;
  3. kandydaci mogą używać ołówka i gumki w częściach Rozumienie tekstu pisanego oraz Rozumienie ze słuchu.
W razie wątpliwości, zapoznaj się z kompletnym regulaminem na stronie CAPLE lub skontaktuj się ze swoim ośrodkiem egzaminacyjnym.

W tym dziale

Co to jest CAPLE?

Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) to jednostka Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Lizbonie, zajmująca się certyfikacją znajomości języka portugalskiego jako obcego (PLE).

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce

Aktualnie działają w Polsce 4 ośrodki egzaminacyjne (LAPE) podlegające CAPLE: w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Funkcjonują w maju oraz listopadzie.

Terminy egzaminów

Corocznie odbywają się dwie sesje egzaminacyjne CAPLE: w maju oraz listopadzie. Rejestracja jest otwarta zawsze miesiąc przed terminem egzaminu. Przejdź do kalendarza, żeby dowiedzieć się więcej.

Jak zapisać się na egzamin?

Zapisów można dokonywać online na stronie CAPLE. Proces jest łatwy i szybki. Sprawdź terminy rejestracji do sesji egzaminacyjnych.

Jak przygotować się do egzaminu?

Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) udostępnia na swojej stronie przykładowe testy, dzięki którym można zapoznać się ze strukturą egzaminu, typami zadań oraz tekstami używanymi podczas przygotowywania egzaminów.

W dniu egzaminu

W dniu/dniach egzaminu/ów, pamiętaj o zasadach, które obowiązują zdających. Kompletny regulamin znajdziesz na stronie CAPLE.

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów publikowane są na stronie CAPLE, zgodnie z ustalonymi terminami. Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające znajomość języka portugalskiego jako obcego (PLE) przesyłane są do zagranicznych ośrodków egzaminacyjnych do 20 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.