Instytut Camõesa zajmuje się przyznawaniem stypendiów, dofinansowań i innego wsparcia finansowego wynikającego z umów dotyczących współpracy międzykulturowej lub programów rozpowszechniania języka i kultury. Programy stypendialne skierowane są do obcokrajowców i mają za zadanie wspomagać i promować:

  • studia i badania w zakresie języka i kultury portugalskiej;
  • edukację naukową i zawodową w zakresie nauczania języka portugalskiego jako obcego;
  • edukację lub doskonalenie w zakresie tłumaczenia konsekutywnego i symultanicznego konferencji.

Na podstronach tego działu dowiesz się więcej o proponowanych stypendiach oraz o tym, jak zgłosić swoją kandydaturę.

W tym dziale

Jakie programy stypendialne są dostępne?

Instytut Camõesa oferuje stypendia na letnie oraz roczne kursy języka portugalskiego oraz  na badania i edukację w zakresie kultury i tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Kandydatury do stypendiów Instytutu Camõesa można zgłaszać corocznie, w kwietniu i w maju. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź tę zakładkę.

Ogłoszenie wyników

Wyniki zostaną zamieszczone na głównej stronie Instytutu Camõesa, jak również na stronie Instytutu Camõesa w Warszawie, do 30 dni od ostatniego dnia rejestracji.