Zgłoszenia kandydatur do programów stypendialnych, a także formularz i niezbędne dokumenty przewidziane w Regulaminie Stypendiów Instytutu Camõesa należy przesłać drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: 

http://www.instituto-camoes.pt/activity/servicos-online/bolseiros

Więcej informacji na temat procesu kwalifikacji można uzyskać na stronie:

https://www.instituto-camoes.pt/activity/o-que-fazemos/bolsas-estudo/bolsas-camoes/bolsas-lingua-cultura

W tym dziale:

Jakie programy stypendialne są dostępne?

Instytut Camõesa oferuje stypendia na letnie oraz roczne kursy języka portugalskiego, a także na badania i edukację w zakresie kultury i tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Kandydatury do stypendiów Instytutu Camõesa można zgłaszać corocznie, w kwietniu i w maju. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź tę stronę.

Ogłoszenie wyników

Wyniki zostaną zamieszczone na głównej stronie Instytutu Camõesa, jak również na stronie Instytutu Camõesa w Warszawie, do 30 dni od ostatniego dnia rejestracji.