Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) to jednostka Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Lizbonie, zajmująca się certyfikacją znajomości języka portugalskiego jako obcego (PLE).  Jest uznawane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych za pośrednictwem Instytutu Camõesa, Ministerstwo Edukacji poprzez Departament Kształcenia Podstawowego (DGE), a także przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, poprzez portugalskie Służby ds. Granic i Cudzoziemców (SEF).

W Portugalii ośrodkami egzaminacyjnymi (LAPE) są uniwersytety, politechniki oraz uznane szkoły językowe; również za granicą rolę tę pełnią prestiżowe instytucje związane z nauczaniem języków, między innymi wiele uniwersytetów (zobacz dział Ośrodki Egzaminacyjne (LAPE) poniżej). Ośrodki egzaminacyjne są zintegrowane i podlegają pod instytucje związane z językiem portugalskim. Jako że w wielu przypadkach instytucje przyjmujące należą do sieci Instututu Camõesa, ośrodki są  powiązane z Centrami Języka Portugalskiego, Katedrami Camões  lub działają w ramach lektoratów czy umów o współpracy, a w niektórych przypadkach z Centrami Koordynującymi Nauczanie Języka Portugalskiego za Granicą (CEPE), mającymi swoje siedziby przy Ambasadach lub Konsulatach Portugalii.

CAPLE jest zaangażowane w powiększanie sieci ośrodków egzaminacyjnych oraz promocję i zwiększanie ilości przeprowadzanych egzaminów. Obecnie ośrodki egzaminacyjne działające w Portugalii odpowiadają 35% wszystkich istniejących ośrodków i przeprowadzają 65% egzaminów, natomiast ośrodki zagraniczne stanowią 65% całości, przeprowadzając 35% egzaminów.

W tym dziale

Co to jest CAPLE?

Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) to jednostka Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Lizbonie, zajmująca się certyfikacją znajomości języka portugalskiego jako obcego (PLE).

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce

Aktualnie działają w Polsce 4 ośrodki egzaminacyjne (LAPE) podlegające CAPLE: w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Funkcjonują w maju oraz listopadzie.

Terminy egzaminów

Corocznie odbywają się dwie sesje egzaminacyjne CAPLE: w maju oraz listopadzie. Rejestracja jest otwarta zawsze miesiąc przed terminem egzaminu. Przejdź do kalendarza, żeby dowiedzieć się więcej.

Jak zapisać się na egzamin?

Zapisów można dokonywać online na stronie CAPLE. Proces jest łatwy i szybki. Sprawdź terminy rejestracji do sesji egzaminacyjnych.

Jak przygotować się do egzaminu?

Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) udostępnia na swojej stronie przykładowe testy, dzięki którym można zapoznać się ze strukturą egzaminu, typami zadań oraz tekstami używanymi podczas przygotowywania egzaminów.

W dniu egzaminu

W dniu/dniach egzaminu/ów, pamiętaj o zasadach, które obowiązują zdających. Kompletny regulamin znajdziesz na stronie CAPLE.


Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów publikowane są na stronie CAPLE, zgodnie z ustalonymi terminami. Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające znajomość języka portugalskiego jako obcego (PLE) przesyłane są do zagranicznych ośrodków egzaminacyjnych do 20 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.