Umowa o Współpracy Naukowej między Portugalią a Polską

Fundacja Nauki i Techniki (FCT) oraz Polska Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej oferują wsparcie dla wymiany naukowców w ramach wspólnych projektów badawczych.

O współpracy

Dofinansowanie przeznaczone jest wyłącznie na mobilność naukowców uczestniczących w projektach: wyjazdy portugalskich naukowców do Polski i pobyty polskich naukowców w Portugalii (kwota przewidziana na każdy projekt wynosi 2000 euro/rok). Niewłączenie młodych naukowców do zespołu portugalskiego na wstępie eliminuje kandydaturę (zob. definicje w dziale FAQ na stronie projektu). Przedstawienie planu pracy młodych naukowców jest obowiązkowe. Priorytetowo traktowane będą nowe projekty/nowe zespoły oraz zespoły, które nie otrzymały dofinansowania w ramach ostatnich naborów.

Kandydatury

Wnioski muszą być przygotowane wspólnie przez naukowców, którzy są liderami grup z obu krajów i złożone do organizacji realizujących Umowę. W związku z powyższym drużyna portugalska musi wysłać swoje zgłoszenie do FCT, a drużyna zagraniczna do organu w swoim kraju.

Wyniki

W konkursie ofert na Współpracę Bilateralną między Portugalią a Polską na lata 2022/2023 złożono 58 wniosków, z których sfinansowano 13 projektów.