Miejsce egzaminu

Egzamin może być przeprowadzany w jednym z centrów egzaminacyjnych Instytutu Camõesa lub w szkołach, które wcześniej wyrażą chęć przeprowadzenia egzaminu w obrębie swojej jednostki. W Warszawie do egzaminu można podejść w siedzibie Ambasady Portugalii przy ul. Ateńskiej 37.
W przypadku chęci przeprowadzenia egzaminu w swojej jednostce przedstawiciele szkoły proszeni są o kontakt z Instytem Camõesa za pośrednictwem formularza.

Koszt egzaminu: 50 euro za osobę

Zapisy indywidualne

Zapisu może dokonać rodzic kandydata lub jego prawny opiekun za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Instytutu Camõesa. Przy zapisie wybiera się miejsce oraz datę egzaminu. Następnie należy uiścić koszty egzaminu (akceptowane są karty kredytowe). W odpowiedzi wnioskodawca otrzymuje drogą mailową potwierdzenie i informację o pomyślnym przebiegu operacji. Egzamin powinien być przeprowadzony w wyznaczonym dniu. Rodzic lub prawny opiekun musi wyrazić zgodę na wykorzystanie danych osobowych kandydata zgodnie z Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych i Polityką Prywatności Instytutu Camõesa. Informacje te wykorzystywane są w ramach programu badawczo-rozwojowego Instytutu Camõesa, w celu poprawy jakości egzaminu. Dane są ściśle poufne, analizuje się ja anonimowo. 

Zapisy szkolne

Zapisu powinna dokonać szkoła lub jej instytucjonalny przedstawiciel za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Instytutu Camõesa lub w porozumieniu z przedstawicielem Instytutu. W trakcie zapisu ustalane są warunki, w jakich przeprowadzony będzie egzamin, uiszczana jest całkowita opłata, wyznacza się również miejsce oraz termin egzaminu.