Utworzona w 2020 roku Linha de Apoio à Tradução e Edição (LATE) stanowi fuzję wcześniejszych programów dofinansowania wydawnictw, prowadzonych przez Instytut Camõesa i Generalnego Zarządcę ds. Książek, Dokumentów i Bibliotek (DGLAB), które połączyły wysiłki w celu popularyzowania literatury luzofońskiej na świecie.

Program LATE ma za zadanie zachęcać do tłumaczenia i wydawania za granicą dzieł w języku portugalskim autorstwa pisarzy pochodzących z Portugalii, portugalskojęzycznych krajów afrykańskich (Angola, Mozambik, Wyspy Zielonego Przylądka, São Tomé, Gwinea Bissau) oraz Timoru Wschodniego. Program obejmuje wsparcie finansowe dla wydawnictw i stypendia dla tłumaczy. Przedmiotem dofinansowania może być poezja, beletrystyka, eseje literackie, dramat i literatura dla dzieci i młodzieży tłumaczona bezpośrednio z języka portugalskiego. 

Wsparcie finansowe udzielone przez Instytut Camõesa oraz DGLAB powinno zostać przeznaczone na pokrycie kosztów publikacji i/lub tłumaczenia książki po zawarciu umowy między Instytutem, DGLAB oraz wydawnictwem. Jest wypłacane na żądanie wydawcy do końca roku, w którym została ogłoszona lista beneficjentów. Środki przelewane są na konto, którego numer został podany w procesie rejestracji.

 

W tym dziale

Jak dokonać zgłoszenia do Programu?

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są do 31 marca. Na tej stronie możesz znaleźć niezbędne informacje, które pomogą prawidłowo zgłosić swoją kandydaturę.

Jakie są zobowiązania wydawców?

Na tej stronie dowiesz się, do czego zobowiązani są wydawcy finansowani z Programu Dotacji dla Wydawnictw LATE. Przeczytaj je uważnie.

Jakie wydawnictwa dostały wsparcie?

Na tej stronie znajdują się dzieła, które otrzymały wsparcie finansowe w poprzednich latach, a także wyniki tegorocznej oceny publikacji zgłoszonych w tym roku.