Poniżej prezentujemy obowiązki wydawców, którzy uzyskali dofinansowanie w ramach programu LATE.

  • Umieścić logotypy Instytutu Camõesa oraz DGLAB opatrzone następującym zapisem w języku publikacji książki: „Dzieło opublikowane przy wsparciu Camões I.P. i DGLAB/Cultura – PORTUGAL”. Logotypy mogą zostać umieszczone na okładce lub stronie redakcyjnej książki.
  • Udostępnić Instytutowi Camõesa oraz DGLAB po pięć egzemplarzy opublikowanego dzieła.
Niespełnienie przez wydawcę warunków wynikających z umowy wiąże się z automatycznym jej rozwiązaniem i cofnięciem przyznanych funduszy. Taki wydawca nie będzie mógł brać udziału w procesie kwalifikacyjnym przez następne 3 lata.
Kliknij na obrazki, by pobrać logo Instytutu Camõesa i DGLAB

W tym dziale

Jak dokonać zgłoszenia do programu LATE?

Zgłoszenia do Programu przyjmowane są co roku do 31 marca. Na tej stronie możesz znaleźć niezbędne informacje, które pomogą prawidłowo zgłosić kandydaturę.

Jakie są zobowiązania wydawców?

Na tej stronie dowiesz się, do czego zobowiązani są wydawcy, którzy uzyskali dofinansowanie do publikacji książki. Przeczytaj je uważnie.

Jakie wydawnictwa dostały wsparcie?

Na tej stronie znajdują się dzieła, które otrzymały wsparcie finansowe w poprzednich latach, a także wyniki tegorocznego naboru.