Zgłoszenia do programu dotacji dla wydawnictw LATE można nadsyłać do 31 marca każdego roku.

Zgłaszanie kandydatury

Pobierz formularz zgłoszeniowy. Wszystkie pola powinny zostać wypełnione drukowanymi literami. Formularz z wpisaną datą musi zostać podpisany przez przedstawiciela wydawnictwa oraz odpowiednio opieczętowany.

Aby sformalizować swoje zgłoszenie, należy załączyć następujące dokumenty:

  • CV tłumacza;
  • umowę dot. praw autorskich (jeśli dotyczy);
  • katalog wydawnictwa;
  • umowę na tłumaczenie.

Zgłoszenie razem z kompletną dokumentacją powinno zostać wysłane do obu instytucji, tj. DGLAB i Instytut Camõesa, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na wskazane adresy:

Kryteria oceny zgłoszeń
 
Uwagi
  • Zgłoszenia zostaną ocenione po wypełnieniu formularza i po otrzymaniu elektronicznego potwierdzenia.
  • Wyniki zostaną ogłoszone na portugalskiej stronie Instytutu Camõesa oraz DGLAB.
  • Publikacja książki powinna zostać zakończona do końca roku, w którym przyznane zostało wsparcie finansowe.
  • Kandydatury zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.
  • W razie wątpliwości, Instytut Camõesa i DGLAB mogą zażądać przesłania oryginału dokumentów.
  • Jakiekolwiek zmiany dotyczące zgłoszenia muszą zostać niezwłocznie zgłoszone Instytutowi Camõesa i DGLAB.

W tym dziale

Jak dokonać zgłoszenia do programu LATE?

Zgłoszenia do programu przyjmowane są do 31 marca. Na tej stronie znajdziesz informacje, jak to zrobić.

Jakie są zobowiązania wydawców?

Na tej stronie dowiesz się, do czego zobowiązani są wydawcy, którzy uzyskają dofinansowanie w ramach programu LATE. Przeczytaj je uważnie.

Jakie wydawnictwa dostały wsparcie?

Na tej stronie znajdziesz listę książek, które otrzymały wsparcie finansowe w poprzednich latach, a także wyniki tegorocznego naboru.