Egzaminy te, dedykowane jedynie obcokrajowcom, są akceptowane w przypadku ubiegania się o rozpoczęcie studiów, kariery naukowej, pracy, otrzymania narodowości portugalskiej itp. przez jednostki i instytucje narodowe oraz zagraniczne. Sześć oferowanych egzaminów ocenia znajomość języka portugalskiego jako obcego (PLE), zgodnie z 6 poziomami (od A1 do C2) według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Certyfikat Acesso ao Português odpowiada poziomowi A1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Egzamin potwierdza zdolność wykonania prostych interakcji w bardzo ograniczonej liczbie typowych, prostych sytuacji komunikacyjnych. Składa się z trzech części:

 • Rozumienie tekstu pisanego i tworzenie wypowiedzi pisemnej (40min) | 15:30 – 16:10
 • Rozumienie ze słuchu (25 min) | 16:20 – 16:45
 • Tworzenie wypowiedzi i interakcja ustna (10 – 15 min)*

* Ten komponent może zostać zrealizowany w dniu egzaminu po napisaniu pozostałych części lub kolejnego dnia tygodnia, w którym kandydat przystępuje do egzaminu.

Aby dowiedzieć się więcej o zawartości egzaminu, odwiedź stronę CAPLE.

Opłata: 45,00 €

CERTYFIKAT ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PORTUGALSKIEGO NA POZIOMIE POCZĄTKOWYM (CIPLE) Egzamin CIPLE odpowiada poziomowi A2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Egzamin potwierdza podstawową zdolność interakcji w ograniczonej liczbie typowych, prostych sytuacji komunikacyjnych w życiu codziennym. Przewiduje się, że w obszarach zawodowym i akademickim, osoby posiadające certyfikat CIPLE będą potrafili posługiwać się językiem portugalskim w bardzo ograniczonym zakresie, który nie będzie się różnił od jego ogólnego użytkowania. Egzamin składa się z trzech części:

 • Rozumienie tekstu pisanego i tworzenie wypowiedzi pisemnej (75 min) | 15.00 – 16.15
 • Rozumienie ze słuchu (30 min) | 16.30 – 17.00
 • Tworzenie wypowiedzi i interakcja ustna (10 – 15 min)*

* Ten komponent może zostać zrealizowany w dniu egzaminu po napisaniu pozostałych części lub kolejnego dnia tygodnia, w którym kandydat przystępuje do egzaminu.

Aby dowiedzieć się więcej o zawartości egzaminu, odwiedź stronę CAPLE.

Opłata: 75,00 €

DYPLOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PORTUGALSKIEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM (DEPLE)

DEPLE odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Egzamin potwierdza zdolność do interakcji w języku portugalskim w codziennych sytuacjach komunikacyjnych, a także typowych i przewidywalnych sytuacjach związanych z pracą lub studiami.

Egzamin składa się z czterech części:

 • Rozumienie tekstu pisanego (30 min) | 14.30 – 15.00
 • Tworzenie wypowiedzi pisemnej (60 min) | 15.10 – 16.10
 • Rozumienie ze słuchu (40 min) | 16.20 – 17.00
 • Tworzenie wypowiedzi i interakcja ustna (20 min)*

* Ten komponent może zostać zrealizowany w dniu egzaminu po napisaniu pozostałych części lub kolejnego dnia tygodnia, w którym kandydat przystępuje do egzaminu.

Aby dowiedzieć się więcej o tym egzaminie, przejdź na stronę CAPLE.

Opłata: 95,00 €

DYPLOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PORTUGALSKIEGO NA POZIOMIE ŚREDNIOZAAWANSOWANYM (DIPLE)

DIPLE odpowiada poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Egzamin potwierdza biegłość językową w zakresie zróżnicowanej komunikacji społecznej, różnych typów tekstów pisanych, wypowiedzi oraz tematów, które razem stanowią fundament komunikowania się w języku, w formie kulturowo akceptowalnej.

Egzamin składa się z czterech części:

 • Rozumienie tekstu pisanego (75 min) | 10.00 – 11.15
 • Tworzenie tekstu pisanego (75 min) | 11.30 – 12.45
 • Rozumienie ze słuchu (40 min) | 13.00 – 13.40
 • Tworzenie wypowiedzi i interakcja ustna (20 min)*

* Ten komponent może zostać zrealizowany w dniu egzaminu po napisaniu pozostałych części lub kolejnego dnia tygodnia, w którym kandydat przystępuje do egzaminu.

Aby dowiedzieć się więcej o DIPLE, odwiedź stronę CAPLE.

Opłata: 115,00 €

DYPLOM ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PORTUGALSKIEGO NA POZIOMIE ZAAWANSOWANYM (DAPLE)

DAPLE odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy. Egzamin wymaga zaawansowanej znajomości języka portugalskiego. Osoby posługujące się nim, powinny być zdolne do swobodnego i pewnego używania i rozpoznawania wyszukanego słownictwa oraz struktur gramatycznych w przewidzianych dla tego poziomu tekstach pisanych oraz mowie. Powinny być świadome wewnętrznej relacji między językiem i kulturą, poprzez używanie form idiomatycznych dotyczących opisu postaci i wydarzeń czy sytuacji. Poziom ten pozwala uzyskać zatrudnienie, w którym portugalski funkcjonuje jako główny język służący komunikacji lub język pracy, jak również podjąć studia w tym języku.

Egzamin składa się z czterech części:

 • Rozumienie tekstu pisanego (90 min) | 10.00 – 11.30
 • Tworzenie tekstu pisanego (90 min) | 11.45 – 13:15
 • Rozumienie ze słuchu (40 min) | 13.30 – 14.10
 • Tworzenie wypowiedzi i interakcja ustna (20 min)*

* Ten komponent może zostać zrealizowany w dniu egzaminu po napisaniu pozostałych części lub kolejnego dnia tygodnia, w którym kandydat przystępuje do egzaminu.

Aby dowiedzieć się więcej o egzaminie DAPLE, odwiedź stronę CAPLE.

Opłata: 130,00 €

DYPLOM UNIWERSYTECKI ZNAJOMOŚCI JĘZYKA PORTUGALSKIEGO (DUPLE)

DUPLE odpowiada poziomowi C2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego przyjętego przez Radę Europy.  Egzamin wymaga biegłej znajomości języka portugalskiego. Użytkownicy są zdolni powiększać swoje aktywne i bierne zasoby słownictwa oraz pogłębiać umiejętność tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych z różnych rejestrów językowych. Poziom ten pozwala im zgłębić element kulturowy portugalskiego w wymiarze lingwistycznym (poprzez zdolność rozpoznawania i używania wyrażeń idiomatycznych, a także prefiksów i sufiksów używanych z przymiotnikami i przysłówkami naznaczonymi idiomatycznie itp.), literackim, historycznym i artystycznym. Użytkownicy portugalskiego na tym poziomie są zdolni podjąć pracę, w której będzie on głównym językiem komunikacji lub językiem pracy, jak również rozpocząć studia w tym języku.

Egzamin składa się z czterech części:

 • Rozumienie tekstu pisanego (120 min) | 10.00 – 12.00
 • Tworzenie wypowiedzi pisemnej (105 min) | 12.15 – 14.00
 • Rozumienie ze słuchu (40 min) | 14.00 – 14.40
 • Tworzenie wypowiedzi i interakcja ustna (20 min)*

* Ten komponent może zostać zrealizowany w dniu egzaminu po napisaniu pozostałych części lub kolejnego dnia tygodnia, w którym kandydat przystępuje do egzaminu.

Aby dowiedzieć się więcej o egzaminie DUPLE, odwiedź stronę CAPLE.

Opłata: 145,00 €

W tym dziale

Co to jest CAPLE?

Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) to jednostka Wydziału Literaturoznawstwa Uniwersytetu w Lizbonie, zajmująca się certyfikacją znajomości języka portugalskiego jako obcego (PLE).

Ośrodki egzaminacyjne w Polsce

Aktualnie działają w Polsce 4 ośrodki egzaminacyjne (LAPE) podlegające CAPLE: w Krakowie, Lublinie, Poznaniu i Warszawie. Funkcjonują w maju oraz listopadzie.

Terminy egzaminów

Corocznie odbywają się dwie sesje egzaminacyjne CAPLE: w maju oraz listopadzie. Rejestracja jest otwarta zawsze miesiąc przed terminem egzaminu. Przejdź do kalendarza, żeby dowiedzieć się więcej.

Jak zapisać się na egzamin?

Zapisów można dokonywać online na stronie CAPLE. Proces jest łatwy i szybki. Sprawdź terminy rejestracji do sesji egzaminacyjnych.

Jak przygotować się do egzaminu?

Centrum Egzaminacyjne Języka Portugalskiego jako Obcego (CAPLE) udostępnia na swojej stronie przykładowe testy, dzięki którym można zapoznać się ze strukturą egzaminu, typami zadań oraz tekstami używanymi podczas przygotowywania egzaminów.

W dniu egzaminu

W dniu/dniach egzaminu/ów, pamiętaj o zasadach, które obowiązują zdających. Kompletny regulamin znajdziesz na stronie CAPLE.

Wyniki egzaminów

Wyniki egzaminów publikowane są na stronie CAPLE, zgodnie z ustalonymi terminami. Certyfikaty i Dyplomy potwierdzające znajomość języka portugalskiego jako obcego (PLE) przesyłane są do zagranicznych ośrodków egzaminacyjnych do 20 dni roboczych po ogłoszeniu wyników.