W dniu egzaminu kandydat powinien:

  • być obecny w centrum, w którym ma odbyć się egzamin, przynajmniej 30 minut przed wyznaczoną godziną; upewnić się, czy ma ze sobą materiały niezbędne do przystąpienia do egzaminu (ołówek i długopis);
  • zachowywać się zgodnie z zasadami zawartymi w Informatorze Egzaminacyjnym, który dostępny jest na stronie Instytutu Camõesa; w przypadku złamania jakiejkolwiek z zasad, egzamin może być przerwany, a uczestnik nie otrzyma certyfikatu;
  • przedstawić dokument tożsamości z fotografią (dokument, którym uczestnik legitymował się podczas zapisów). Jeśli kandydat nie może okazać tego dokumentu, powinien powiadomić o tym przedstawicieli centrum. W krajach, gdzie dokument tożsamości nie jest wymagany, uczestnik może wylegitymować się legitymacją szkolną. Jeśli zdający nie przedstawi żadnego z dozwolonych dokumentów, nie zostanie dopuszczony do egzaminu. 

Kandydat nie może:

  • mieć ze sobą podczas egzaminu urządzeń elektronicznych (takich jak telefon komórkowy, tablet, zegarek z dostępem do internetu, urządzenia nagrywające, kamera etc.). Centrum, w którym będzie odbywał się egzamin, jest zobligowane do zorganizowania miejsca, w którym kandydat będzie mógł złożyć swoje rzeczy osobiste na czas egzaminu;
  • używać w swoich wypowiedziach obraźliwego, rasistowskiego, grubiańskiego języka; w przeciwnym razie egzamin nie będzie klasyfikowany;
  • opuszczać sali egzaminacyjnej bez pozwolenia egzaminatora.

Obserwacje:

 • Tylko osoby biorące udział w egzaminie mogą mieć dostęp do sali egzaminacyjnej. 
 • Kandydaci muszą zostać w sali do końca egzaminu. 
 • Kandydat zostanie poproszony o wypełnienie kwestionariusza oceny egzaminu. Instytut Camõesa zbiera informacje dotyczące egzaminu do swojego programu kontroli jakości. 
 • Jeśli kandydat nie pojawi się na egzaminie z przyczyn zdrowotnych i poświadczy to zwolnieniem lekarskim, będzie miał prawo żądać zwrotu części lub całości kosztu egzaminu. 
 • Centrum egzaminacyjne może wydać zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo kandydata w egzaminie.