Instytut Camõesa to jednostka posiadająca autonomię administracyjną i podlegająca zwierzchnictwu portugalskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która została stworzona, by promować język portugalski i portugalską kulturę na całym świecie. Posiada swoje reprezentacje w 84 państwach, w których funkcjonują studia portugalistyczne, centra kulturowe oraz centra języka portugalskiego wraz z ośrodkami egzaminacyjnymi.

Od kiedy Instytut Camõesa rozpoczął swoją działalność w Polsce, rokrocznie rozwija swoją aktywność w zakresie rozpowszechniania języka i kultury portugalskiej oraz przekazywania wiedzy dotyczącej Portugalii oraz krajów portugalskojęzycznych. Należąc do sieci EUNIC (European Union National Institutes for Culture) oraz EFNIL (European Federation of National Institutions for Language) angażuje się w projekty międzynarodowe, przy wsparciu Ambasady Portugalii w Warszawie.

 

Więcej informacji

Instytut Camõesa w Polsce

Sieć Instytutu Camõesa w Polsce składa się z 8 instytucji w 6 miastach: Gdańsku, Krakowie, Lublinie, Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu.

Universidade de Varsóvia

Representante do Camões I.P.
Dr. José Carlos Dias | jccostadias@camoes.mne.pt

Universidade Maria-Curie Skłodowska em Lublin

Representantes do Camões I.P.
Prof.ª Doutora Barbara Hlibowicka-Węglarz, diretora do CLP | bajaw@hot.pl
Dr. José Carlos Dias, Leitor do Camões I.P. | jccostadias@camoes.mne.pt

Universidade Jaguielónica em Cracóvia

Representante do Camões I.P.
Prof. Doutor Jerzy Brzozowski | jerzy.brzozowski@uj.edu.pl

Universidade Adam Mickiewicz em Poznan

Representante do Camões I.P.
Dra. Grażyna Jadwiszczak | porto@amu.edu.pl

Universidade de Wroclaw

Representante do Camões I.P.
Dr. João de Sousa |

Universidade de Gdańsk

Representante do Camões I.P.:
Justyna Wiśniewska | justyna@poczta.umcs.lublin.pl

Universidade Kozmiński em Varsóvia

Professor de Língua Portuguesa
Dr. Pedro Pignatelli — pedro.sobral.pignatelli@gmail.com

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

 

Katedra Vergílio Ferreira

 

Nauczanie portugalskiego pojawiło się pod koniec lat 80-tych, a w 1998 roku na Uniwersytecie utworzono lektorat Instytutu Camõesa. Aktualnie UJ umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, wszystkim studentom oferuje lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2). W 2008 roku podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Republiki Portugalskiej Aníbala Cavaco Silvy odbyła się inauguracja Katedry Instytutu Camõesa im. Vergílio Ferreiry.

Reprezentant Instytutu Camõesa
prof. dr hab. Jerzy Brzozowski | jerzy.brzozowski@uj.edu.pl

Uniwersytet Gdański

 

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie Gdańskim rozpoczęło się w 2002r., a stała współpraca z Instytutem Camõesa od lutego 2020. Aktualnie uczelnia oferuje naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów filologii iberyjskiej i romańskiej 1 stopnia.

Reprezentantka Instytutu Camõesa:
dr Justyna Wiśniewska | justyna@poczta.umcs.lublin.pl

Centrum Języka Portugalskiego Camões na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Katedra Lindley Cintra

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie rozpoczęło się w 1980 r., a wsparcie udzielane przez Instytut Camõesa w 2005 r., wraz z otwarciem Centrum Języka Portugalskiego. Aktualnie UMCS umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, oferuję naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych 1 i 2 stopnia oraz kursy języka portugalskiego dla osób spoza Uniwersytetu.

W 2020 roku została powołana nowa katedra badawcza imienia portugalskiego lingwisty, Lindleya Cintry, której Dyrektorem została prof. dr hab. Barbara Hlibowicka-Węglarz, wieloletnia dyrektor Centrum Języka Portugalskiego, działającego przy UMCS w Lublinie.

Reprezentanci Instytutu Camõesa:

Prof. dr hab. Barbara Węglarz-Hlibowicka | hlibowickaweglarzb@gmail.com
José Carlos Dias, Leitor do Camões I.P. | jccostadias@camoes.mne.pt

Universidade Adam Mickiewicz em Poznan

 

Nauczanie języka portugalskiego na UAM-ie rozpoczęło się nieoficjalnie w latach 60., natomiast odroku akademickim 1990/91 jest wspierane przez Instytut Camõesa. Aktualnie, Uniwersytet umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, wszystkim studentom oferuje lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2).

Reprezentantka Instytutu Camõesa:
Grażyna Jadwiszczak | porto@amu.edu.pl

Uniwersytet Warszawski

 

Aktualnie Uniwersytet Warszawski umożliwia podjęcie studiów, których językiem kierunkowym jest język portugalski, są to portugalistyczne studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie. Ponadto, oferuję naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych I i II stopnia oraz lektoraty portugalskiego (na poziomach A1-B2) dla wszystkich studentów UW.

Camões I.P. wspiera różne uniwersyteckie działalności pozalekcyjne:

  • Portugalska grupa teatralna Pisca-Pisca
  • Iberyjski magazyn pontosigno.pl
  • Kursy wakacyjne

Reprezentant Instytutu Camõesa:
José Carlos Dias | jccostadias@camoes.mne.pt

Universidade de Wrocław

 

Nauczanie języka portugalskiego na Uniwersytecie rozpoczęło się w 1985 r., a stała współpraca z Instytutem  Camõesa w 2017r. Aktualnie UWr oferuje naukę portugalskiego jako drugiego języka programowego dla studentów studiów hispanistycznych, italianistycznych i romanistycznych 1 i 2 stopnia, jak również zajęcia z historii i kultury Portugalii.

Reprezentant Instytutu Camõesa
Dr. João de Sousa |

Lektorat języka portugalskiego na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie

Lektorat języka portugalskiego został otworzony w roku akademickim 2015/16, a jego formalizacja nastąpiła w marcu 2016 r. za sprawą podpisania umowy o współpracy na kolejne 3 lata akademickie. Akademia umożliwia naukę języka portugalskiego w formie lektoratu, tzn. wszyscy studenci mogą w nim uczestniczyć

Nauczyciel języka portugalskiego:
Pedro Pignatelli — pedro.sobral.pignatelli@gmail.com

Liceum im. Ruy Barbosa w Warszawie

Aktualnie tylko jedna szkoła średnia w Polsce posiada w swojej ofercie edukacyjnej język portugalski. W Liceum im. Ruya Barbosy portugalskiego naucza się od 1987 r., obok angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego.

Nauczycielki języka portugalskiego:
Everly Giller
Ewa Jaworska
Grażyna Misiorowska-Rychlewska