Aktualnie plataforma nauczania zdalnego Camões I.P. oferuje następujące kursy:

KURSY JĘZYKA PORTUGALSKIEGO DLA OBCOKRAJOWCÓW

Kursy języka portugalskiego realizowane są w 3 różnych wariantach o różnym stopniu trudności:

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego w trybie samokształcenie pozwalają rozwinąć kompetencje językowe takie jak rozumienie ze słuchu i rozumienie tekstu autentycznego, w oparciu o zadania z automatyczną korektą błędów i bez interwencji opiekuna. W trybie samokształcenie kursant ma pełen dostęp do wszystkich materiałów z kursu na przestrzeni 12 tygodni.

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego Básico pozwalają rozwinąć 4 kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna). Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest sześć 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu bądź w małych grupach do 3 uczniów poprzez skype, a także 6 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni.

Kursy języka portugalskiego jako języka obcego Premium pozwalają rozwinąć 4 kompetencje językowe (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna). Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest 12 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu bądź w małych grupach do 3 uczniów poprzez skype, a także 12 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni i skierowany jest do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę przy spersonalizowanym trybie nauki.

KURSY JĘZYKA SPECJALISTYCZNEGO

Specjalistyczne kursy języka portugalskiego kierowane są do osób, które pragną rozwinąć swoje kompetencje komunikacyjne w danej dziedzinie zawodowej. Kursy opierają się na symulacji konkretnych sytuacji przy wykorzystaniu autentycznych dokumentów oraz czynności niezbędnych do poprawnej pracy w danej dziedzinie.

Aktualna lista kursów Języka Specjalistycznego oferowanych przez Camões, I.P.

KURSY SPECJALIZACYJNE

Instytut Camões przy współpracy z portugalskimi i zagranicznymi uniwersytetami oferuje kursy specjalistyczne, akredytowane punktami ECTS (European Credits Transfer System) w zakresie kultury portugalskiej, tłumaczeń i współpracy w obszarze rozwoju. Kursy kierowane są głównie do osób posiadających tytuł licencjata w wyżej wymienionych dziedzinach, rezydujących zarówno w Portugalii, jak i zagranicą i posługujących się językiem portugalskim na poziomie zaawansowanym.

Zapoznaj się z oferowanymi kursami

KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO DLA NAUCZYCIELI

Oferta kursów podnoszących kwalifikacje nauczycieli opiera się na 2 faktorach:

  • Akredytacja: kursy są akredytowane przez Conselho Científico-Pedagógico para a Formação Contínua(CCPFC). Instytucja ta odpowiedzialna jest za umożliwienie działań szkoleniowych nauczycielom chcącym podnieść swoje umiejętności, jak również za monitorowanie oceny procesu szkolenia.
  • Jakość: aby kursy przeprowadzone były na odpowiednim poziomie Instytut Camões współpracuje z instytucjami nauczania akademickiego, a także ze specjalistami i naukowcami w poszczególnych obszarach.

Zapoznaj się z aktualnymi kursami 

Więcej informacji na stronie Camões I.P.