Ostateczne wyniki publikowane są na stronie internetowej Instytutu Camõesa oraz Instytutu Camõesa w Warszawie, do 30 dni licząc od ostatniego dnia rejestracji kandydatów. Stypendyści zostaną również poinformowani bezpośrednio drogą elektroniczną, z potwierdzeniem odbioru wiadomości.

Stypendia przyznane w 2016 r.

Letni kurs języka i kultury portugalskiej
Cecylia Kawecka
Patryk Dominik Lech
Stypendyści Programu Badawczego
Barbara Hlibowicka-Węglarz
Stypendyści Programu Fernão Mendes Pinto
Natalia Czopek

W tym dziale

Jakie programy stypendialne są dostępne?

Instytut Camõesa oferuje stypendia na letnie oraz roczne kursy języka portugalskiego oraz  na badania i edukację w zakresie kultury i tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Kandydatury do stypendiów Instytutu Camõesa można zgłaszać corocznie, w kwietniu i w maju. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź tę zakładkę.

Ogłoszenie wyników

Wyniki zostaną zamieszczone na głównej stronie Instytutu Camõesa, jak również na stronie Instytutu Camõesa w Warszawie, do 30 dni od ostatniego dnia rejestracji.