Letnie kursy języka i kultury portugalskiej

Stypendia są przeznaczone dla studentów zagranicznych oraz portugalskich, którzy przebywają za granicami kraju, a chcieliby doskonalić swoje kompetencje językowe na kursach prowadzonych przez uniwersytety portugalskie lub w instytucjach uznawanych przez Instytut Camõesa.
UWAGA: Kandydatury powinny by zgłaszane przez wyznaczonych nauczycieli języka portugalskiego, w ramach umów o współpracy podpisanych z Instytutem Camõesa, w których jest przewidziana konkretna liczba przyznawanych stypendiów. 

Roczne kursy języka i kultury portugalskiej

Stypendia są skierowane do zagranicznych i portugalskich studentów przebywających poza granicami kraju, którzy chcieliby doskonalić swoje zdolności językowe na kursach prowadzonych przez uniwersytety portugalskie lub instytucje uznane przez Instytut Camõesa.

Program Fernão Mendes Pinto

Stypendia są skierowane do obcokrajowców i Portugalczyków, którzy ukończyli lub kończą studia oraz są zaangażowani w projekty dotyczące edukacji naukowej lub zawodowej w zakresie portugalskiego jako języka obcego, poprzez Centra Języka Portugalskiego/Instytut Camõesa, lektoraty Instytutu Camõesa lub uniwersytety zagraniczne, jak również uniwersytety i inne instytucje, które podpisały umowę z Instytutem Camõesa.

Program badawczy

Stypendia są skierowane do obcokrajowców i Portugalczyków, którzy ukończyli lub kończą studia oraz są zaangażowani w projekty dotyczące edukacji naukowej lub zawodowej w zakresie portugalskiego jako języka obcego, poprzez Centra Języka Portugalskiego/Instytut Camõesa, lektoraty Instytutu Camõesa lub uniwersytety zagraniczne, jak również uniwersytety i inne instytucje, które podpisały umowę z Instytutem Camõesa.

Program Pessoa

Stypendia skierowane są do osób odpowiedzialnych za Katedry Studiów Portugalistycznych oraz Zakłady Języka Portugalskiego na zagranicznych uniwersytetach lub instytutach badawczych i przeznaczone do wykorzystania przy realizacji projektów dotyczących edukacji i badań w zakresie języka i kultury portugalskiej.

Program Vieira

Stypendia skierowane są do obcokrajowców i Portugalczyków przebywających poza granicami kraju, którzy ukończyli studia i uczestniczą w projektach dotyczących edukacji i/lub doskonalenia w zakresie tłumaczeń tłumaczeń konferencyjnych.

W tym dziale

Jakie programy stypendialne są dostępne?

Instytut Camõesa oferuje stypendia na letnie oraz roczne kursy języka portugalskiego oraz  na badania i edukację w zakresie kultury i tłumaczeń konsekutywnych i symultanicznych.

Jak zgłosić swoją kandydaturę?

Kandydatury do stypendiów Instytutu Camõesa można zgłaszać corocznie, w kwietniu i w maju. Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź tę zakładkę.

Ogłoszenie wyników

Wyniki zostaną zamieszczone na głównej stronie Instytutu Camõesa, jak również na stronie Instytutu Camõesa w Warszawie, do 30 dni od ostatniego dnia rejestracji.