Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego

ul. Dobra 55 | sala 1.007

Program warsztatów

„Império Colonial Português: os grupos marginalizados nas fontes manuscritas”

7 maja 2019

Program konferencji

„Culturas em conta(c)to: encontros e desencontros com a lusofonia”

8 maja 2019

Program kulturalny

Recital fortepianowy João Eliasa Soaresa na Universytecie Warszawskim

8  maja 2019

Zaproszeni goście

Prof. Cláudia Fernandes

Uniwersytet Wiedeński

Cláudia Fernandes rozpoczęła swoją drogę akademicką w Lizbonie pracą licencjacką z zakresu Języków i Literatur Współczesnych na Wydziale Filologicznym. Pracę doktorską: „Zachowania językowe Portugalczyków w Wiedniu” (2015), opublikowaną przez Peter Lang w 2016, obroniła na Uniwersytecie Wiedeńskim. Od 2006 pracuje jako koordynator programu Erasmus oraz profesor w Centrum Studiów Traduktologicznych na Uniwersytecie Wiedeńskim, zajmując się językiem portugalskim oraz portugalską kulturą.  Od 2017 wykłada również język portugalski ekonomiczny na Wydziale Ekonomii. W latach 2015-2018 wykładała w Instytucie Studiów Romańskich na Uniwersytecie w Graz. Wygłosiła szereg wykładów na zagranicznych uniwersytetach, opublikowała wiele artykułów w dziedzinie kultury i tożsamości portugalskiej, migracji i luzofonii.  

Prof. Edson Santos Silva

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Profesor pomocniczy na Uniwersytecie Stanowym Centro-Oeste w Unicentro (Paraná), gdzie pracuje na Wydziale Filologicznym (kampus w Irati i Guarapuavie). Pracę magisterską i doktorską z zakresu literatury portugalskiej napisał na Wydziale Filologii i Nauk Społecznych na Uniwersytecie w  São Paulo.  Kierownik Wydziału Filologii w Unicentro (kampus Irati) w latach 2017-2019. 

Posiada długoletnie doświadczenie filologiczne, zajmuje się językiem portugalskim oraz literaturą portugalską, a w szczególności analizą dzieła literackiego, historią myśli językowych i literackich w Brazylii. Obecnie skupia się na badaniach dotyczących dramaturgii luzofońskiej XIX wieku. Autork książek: A dramaturgia portuguesa nos palcos paulistanos: 1864 a 1898 oraz O Acordo Ortográfico bem explicado (we współpracy z Wilmą Rigolon). 

Prof. Mariléia Gärtner

Universidade Estadual do Centro-Oeste

Ukończyła filologię portugalską na Uniwersytecie Stanowym Oeste do Paraná (1990) oraz pedagogikę na Uniwersytecie Stanowym w  Campinas (1998). Pracę doktorską obroniła na Uniwersytecie Stanowym Paulista Júlio de Mesquita Filho (2006). Aktualnie pracuje jako profesor na Uniwersytecie Stanowym  Centro-Oeste.

Posiada doświadczenie w zakresie literaturoznawstwa, interesuje się w szczególności analizą dzieła literackiego oraz nauczaniem historii. W zakresie studiów kulturowych zajmuje się badaniami nad interkulturowością społeczności słowiańskich. 

Prof. Maria de Deus Beites Manso

Universidade de Évora

Profesor pomocniczy na Wydziale Historii Uniwersytetu w Évorze, współpracuje z uniwersytetami w Brazylii (w 2015 pełniła funkcję profesora wizytującego CAPES na Uniwersytecie Federalnym w Minas Gerais), Hiszpanii,  Makau i Japonii. 

Współdziała również z portugalskimi centrami badawczymi (CHFLUL i CEI/ ISCAP), nadzoruje brazylijskie grupy badawcze, certyfikowane przez CNPq, zajmujące się takimi tematami jak: Niewolnictwo, metysaż, przenikanie się kultur i globalizacja – od XV do XIX wieku, Jezuici w Ameryce, Historia Iberyjskiego Świata MAPEAL.

W obszarze kształcenia skupia się na historii ekspansji i portugalskim kolonializmie, historii kultury portugalskiej, teoriach i problemach ekspansji portugalskiej, kulturach politycznych i społeczeństwach kolonialnych.
Pytania badawcze, jakie stawia, dotyczą procesu globalizacji, począwszy od XV wieku, historii religii, feminizmu, studiów genderowych, niewolnictwa i metysażu. Ostatnimi czasu interesuje się CPLP (Wspólnota Narodów Języka Portugalskiego), a zwłaszcza międzynarodowymi aspektami kulturowymi i luzofońskimi w perspektywie historycznej. 

Agata Bloch

Instytut Historii PAN

Aktualnie prowadzi badania „Grupy mniejszościowe portugalskiego imperium kolonialnego z perspektywy sieci” w ramach studiów doktorskich w Instytucie Historii PAN we współpracy z Universidade Nova de Lisboa. Stypendystka Narodowego Centrum Nauki i Fundacji Gulbenkiana. Autorka książki Cabo Verde o Paraíso do Atlântico Colonial. Zajmuje się teoriami sieci w obrębie portugalskiego imperium kolonialnego wspólnie z dr. Michałem Bojanowskim i dr. Demivalem Vasquesem Filho.

Program warsztatów

O Império Colonial Português – os grupos marginalizados nas fontes manuscritas. Teorias e prática.

Data: 7  maja 2019
Miejsce: Sala 1.007, Wydział Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Dobra 55, Warszawa
Prowadzący: Prof. Maria de Deus Beites Manso, Uniwersytet w Évorze
Agata Bloch, Instytut Historii PAN
Cel: Celem warsztatów jest przekazanie wiedzy teoretycznej o kierunkach badań portugalskiej historii kolonialnej oraz, w części praktycznej, zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z lekturą i interpretacją źródeł historycznych, jakimi są manuskrypty z XVII, XVIII i XIX wieku.
Uczestnicy: studenci ISIiI UW
Uczestnictwo: kurs bezpłatny


Program
CZĘŚĆ TEORETYCZNA:
9:30-10:45 | Teorias e conceitos sobre a história do império colonial português. Academia portuguesa, brasileira e anglo-saxônica
10:45-11:00 | Przerwa kawowa

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:
11:00-12:30 | Documentos impressos. Terminologia e língua portuguesa do século XVI. Diálogo de um jesuíta sobre a conversão de índios
12:30-13:30 | Przerwa kawowa
13.30-15.00 | Documentos manuscritos. Narrativas em forma de petições enviadas pelos grupos marginalizados – escravos, índios. Terminologia e língua portuguesa do século XVII e XVIII
15:00-15:15 | Przerwa kawowa
15:15-15:45 | Dyskusja i zakończenie warsztatów

Program konferencji

9:00-9:30 Ceremonia otwarcia

  • Wystąpienie Dyrektor Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, dr Urszuli Ługowskiej
  • Wystąpienie Kierownika Zakładu Języka i Kultury Luzo-Brazylijskiej ISIiI UW, dra Jakuba Jankowskiego
  • Wystąpienie przedstawicielki komisji organizatorskiej konferencji, Anny Kozłowskiej
  • Wystąpienie Ambasadora Brazylii, Pana Hadila Fontes da Rocha Vianny
  • Wystąpienie Ambasadora Portugalii, Pana Luísa Manuela Ribeira Cabaça

9:30-10:30 1. wykład

«Lusofonia, luso-fonias, luso-afonias: Quem fala? Quem ouve?»

dr Cláudia Fernandes, Uniwersytet Wiedeński

Dyskusja

10:30-10:50 Przerwa kawowa


10:50-12:20 Sesja I (Moderatorka: Jolanta Kowalak)

«Língua geral da Amazônia: do período colonial aos dias atuais»

Samuel Figueira-Cardoso, Uniwersytet Warszawski

«Um singular, dois plurais? – A alteração de timbre da vogal tónica na formação dos plurais metafónicos do português europeu»

Mariana Ribeiro, Universidade do Porto

«Neologia na história do português em Angola»

Timóteo Sumbula Muhongo, Universidade do Porto

«Termina… „ção”, „-çom”, „ción”? A problemática da dupla ortografia da língua galega»

Piotr Stasiuk, Uniwersytet Warszawskie

Dyskusja


12:20-13:30 Sesja II (Moderatroka: Diana Wąntruch)

«A pesquisa na graduação e o fazer científico na universidade»

José Antônio Vieira, Universidade Federativa do Maranhão

«O trabalho com a produção escrita no ensino médio: homogeneização ou autoria?»

Mariana Aparecida de Oliveira Ribeiro, Universidade Federativa do Maranhão

«Reconfigurações dos termos “lusofonia” e “pós-colonialismo”: uma análise das relações entre Brasil e ex-colónias portuguesas e a criação da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB)»

Marcela Magalhães de Paula, Universidade de Coimbra

Dyskusja

13:30-14:30 Przerwa kawowa


14:30-15:30 2. wykład

«Inês de Castro pelo olhar dramático de Heloísa Maranhão»

prof. Edson Santos Silva, Universidade Estadual Centro-Oeste

dr Mariléia Gãrtner, Universidade Estadual Centro-Oeste

Dyskusja

15:30-15:50 Przerwa kawowa


15:50-17:00 Sesja III (Moderatorka: Anna Łazarecka)

«Memética lusofonia: afetos e desafetos»

Rogério Rauber, Universidade Estadual Paulista

«O desafio da exibição de filmes em língua portuguesa na Região Amazônica do Brasil na presença da contemporaneidade»

Francisco Acioly de Lucena Neto, Natália Luiza Carneiro Lopes Acioly; Anderson Luis Reis Augusto, Uniwersytet Warszawski / Universidade Católica Portuguesa Lisboa

«O lugar das mulheres no espaço público e no espaço político desde 1980 em Portugal: cenário atual, conquistas, atividades e novos desafios»

Kelen Cristina Borges, Université de Franche-Comté

Dyskusja

17:00-17:20 Przerwa kawowa


17:20-19:00 Sesja IV (Moderatorka: Anna Kozłowska)

«As desobediências da Palavra inspirada – linguagem bíblica na escrita de José Saramago»

Gabriela Kozakiewicz, Uniwersytet Warszawski

«Na procura do Marinheiro: motivo do mar e motivo onírico em drama de Fernando Pessoa, O Marinheiro»

Alicja Jancelewicz, Uniwersytet Warszawski

«Tradução intralingual de uma fábula moçambicana editada no Brasil»

Paulina Junko, Uniwersytet Warszawski

«Poesia polaca contemporânea nas margens da Lusofonia»

dr hab. Anna Maria Kalewska, Uniwersytet Warszawski

Dyskusja


19h30 | Recital fortepianowy João Eliasa Soaresa

Sala Balowa, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, Krakowskie Przedmieście 32

João Elias Soares

João Elias Soares

Ukończył szkołę muzyczną na Universidade Federal do Rio de Janeiro w klasie fortepianu. Doskonali swoje umiejętności u boku Myrian Dauelsberg. Uczestniczył w wielu kursach mistrzowskich znanych wykładowców, takich jak Geir Braaten (Norwegia), Richard Raymond (Kanada), Tali Morgulis (Rosja), Thomas Mastroianni (Stany Zjednoczone), Cyprien Katsaris (Grecja), Magdalena Lisak (Polska), Luiz Carlos de Moura Castro (Brazylia), Nikolai Lugansky (Rosja), Aquiles Delle Vigne (Argentyna). Jako wielkie odkrycie pianistyczne, gra recitale w najważniejszych salach koncertowych w Brazylii. W ciągu ostatnich trzech lat był wielokrotnie zapraszany jako solista na najbardziej znaczące festiwale w kraju oraz za granicą. Gra także muzykę kameralną, występując w takich krajach jak Hiszpania, Włochy, Maroko, Serbia czy Portugalia. „Joao Elias Soares to jeden z najbardziej utalentowanych brazylijskich pianistów nowej generacji. Wyróżnia się wrażliwością i niesamowitą wirtuozerią” (Nelson Freire, październik 2014).

ORGANIZATORZY:

 

PATRONAT HONOROWY: