Otwarte przez cały rok

Otwarte przez cały rok

Otwarte od 1 do 30 kwietnia 2017

Program stypendialny PGLCP (Programa Gulbenkian de Língua e Cultura Portuguesas) Fundacji Calouste Gulbenkian ma za zadanie

PGLCP działa w trzech dziedzinach: Język i Literatura, Sztuki Sceniczne (Taniec, Teatr, Projekty Specjalne) oraz Kino i Cyfrowe Sieci Wymiany Informacji.

PGLCP skupia się w swoich działaniach na selektywnym uwidacznianiu konkretnych projektów, które realizują jego założenia i misję. Zgodnie z naturą każdej inicjatywy, PGLCP przyczynia się do ich rozwoju w formie: fundowania grantów, prowadzenia partnerstwa operacyjnego z instytucjami krajowymi i/lub zagranicznymi oraz działań bezpośrednich.

Program szczególną uwagę poświęca projektom, które stawiają na wprowadzanie innowacji w sztuce, nauce i pedagogice; nabywanie nowych umiejętności; prowadzenie nowych badań; rozwój nowych metodologii pracy oraz ustanawianie struktur, które zwiększają potencjał samowystarczalności i różnorodności źródeł finansowania.

PGLCP priorytetowo podchodzi do umiędzynarodowiania i ustanawiania partnerstw pomiędzy twórcami, producentami oraz badaczami krajowymi i zagranicznymi, jak również do wymiany informacji i działań w sieci projektów odbywających się na terenie i poza Portugalią. Umożliwia ustanowienie współpracy z publicznymi i prywatnymi instytucjami krajowymi oraz międzynarodowymi, które bezpośrednio promują lub wspierają aktywności lub projekty w podobnych lub łączących się dziedzinach. Mogą to być: uniwersytety i centra badań prowadzące działania w zakresie Języka i Kultury portugalskiej, fundacje z kręgu Portugalskiego Centrum Fundacji (Centro Português de Fundações) i zintegrowanego systemu Fundacji Calouste Gulbenkian; centra kulturowe, muzea, jednostki zajmujące się promowaniem spektakli, wydawcy literaccy i audiowizualni oraz producenci cyfrowi

Jak się zgłosić?

 

1. Zaloguj lub zarejestruj się  na stronie Fundacji Calouste Gulbenkian, by stworzyć konto.

2. Uważnie przeczytaj regulamin i dołącz całą niezbędną dokumentację zanim prześlesz zgłoszenie.

3. Wejdź w swój formularz, po wypełnieniu zgłoszenia będzie możliwe przesłanie niezbędnych dokumentów (sprawdź w regulaminie, jakie to dokumenty) oraz monitorowanie procesu przetwarzania zgłoszenia (zapamiętaj swoje dane logowania).

4. Po wypełnieniu zgłoszenia i przesłaniu dokumentów, zakończ proces.