Portugalia i Polska podpisały nowy Program współpracy w zakresie języka, edukacji, szkolnictwa wyższego, kultury, sportu, młodzieży i mediów (2022-2025)

Ceremonia podpisania nowego Programu Współpracy między Rządem Republiki Portugalskiej a Rządem Rzeczypospolitej Polskiej w Dziedzinie Języka, Edukacji, Szkolnictwa Wyższego, Kultury, Sportu, Młodzieży i Mediów na lata 2022-2025 odbyła się 12 maja 2022 r. w siedzibie Instytutu Współpracy i Języka Camões, I.P. w Lizbonie.

Ze strony polskiej Program został podpisany przez Szefa Służby Zagranicznej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP Arkadego Rzegockiego, a ze strony portugalskiej przez Prezesa Camões, I.P. João Ribeiro de Almeida, w imieniu rządów obu państw. Oba kraje zobowiązują się do rozwijania nauczania języka i kultury portugalskiej oraz języka i kultury polskiej w swoich krajach oraz do zachęcania do bezpośredniej współpracy między instytucjami promującymi język i kulturę portugalską oraz język i kulturę polską, zgodnie z ich prawem krajowym i kompetencjami.

Przeczytaj więcej na centralnej stronie Instytutu Camõesa