W ramach Programu Dofinansowania Wydawnictw Instytut Camõesa wspiera publikację dzieł autorów portugalskojęzycznych oraz książek dotyczących języka i kultury portugalskiej. W bieżącym roku w ramach Programu dofinansowano publikacje 52 książek na całym świecie, w tym dwie pozycje przetłumaczone na język polski. Pierwszą z nich jest przetłumaczona przez Grażynę Jadwiszczak książka poświęcona Amálii Rodrigues: Os Meus 30 Anos com Amália por Estrela Carvas autorstwa Marii Inês de Almeidy; druga natomiast to komiks w tłumaczeniu Jakuba Jankowskiego – TLS Series Filipe Andrade, Nuno Saraivy, Marty Teives, Johny’ego Tércio oraz Ricardo Cabrala. 

Lista dzieł, które otrzymały dofinansowanie w ramach projektu w ubiegłych latach, dostępna jest na stronie Instytutu Camõesa.