17 października 2023 | 18:30
Biblioteka Pałacu Galveias, Lizbona

W dniu 17 października o godz. 18:30 w Bibliotece Pałacu Galveias w Lizbonie odbędzie się inauguracja poetyckiego tomiku „Outro Instante. Inna Chwila” autorstwa Fernando Augusto Cunha de Sá. Jest to dwujęzyczny tom poetycki, pierwotnie napisany w języku portugalskim i zainspirowany „Chwilą” Wisławy Szymborskiej, polskiej noblistki z 1996, której stulecie urodzin obchodzimy w tym roku. Autorem tłumaczenia na język polski i jednej z przedmów polski jest prof. UAM dr hab. Wojciech Charchalis.

Podczas sesji inauguracyjnej w Bibliotece Pałacu Galveias w Lizbonie książkę zaprezentuje profesor Teresa Fernandes Świątkiewicz, a wiersze recytować będą Filipa Leal i Maria Emília Castanheira przy akompaniamencie Luísa Roquette.

Fernando Augusto Cunha de Sá

Fernando Augusto Cunha de Sá

Fernando Augusto Cunha de Sá urodził się w Lizbonie (1943), jest żonaty i ma dwoje dzieci. Uczęszczał do szkoły średniej w Lizbonie, w Liceu Nacional de Gil Vicente i Liceu Nacional de Passos Manuel (1954-1060): Ukończył studia prawnicze (1966) i kurs uzupełniający z nauk prawnych (1967) na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego. Odbył obowiązkową służbę wojskową jako oficer w portugalskiej marynarce wojennej (1968-1971).Po krótkim stażu w prokuraturze wstąpił do Portugalskiej Izby Adwokackiej jako prawnik (1969), który to zawód wykonuje nieprzerwanie do dziś.Wykładał na Wydziale Prawa Uniwersytetu Lizbońskiego, gdzie był odpowiedzialny za prawo zobowiązań (1970-1986); w Wyższym Instytucie Nauk Ekonomicznych i Finansowych, później ISEG, gdzie był odpowiedzialny za prawo cywilne i prawo handlowe (1970-1977); oraz prowadził kursy podyplomowe z zakresu regulacji sektora energetycznego i prawa energetycznego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Eduardo Mondlane (2011 i 2913). Jest autorem wykładów uniwersyteckich i prac z zakresu prawa. Jest osobistym gościem „Incontri di diritto comparato” Wydziału Prawa w Mediolanie. Był zaangażowany w opracowywanie przepisów dotyczących państwowego sektora przedsiębiorstw i dostosowanie portugalskiego systemu naftowego do zasad Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Był stałym przedstawicielem w Radzie Strategicznej Europia – Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Naftowego (2002-2009): Jego pierwsza książka z wierszami, „Lua Nova”, pochodzi z 1960 roku. Współpracował z Diário de Lisboa Juvenil oraz, jako krytyk poezji, z magazynem Rumo. Brał udział w recitalach poetyckich, w szczególności w Tábua Rasa Artistic and Literary Cenacle oraz w National Fine Arts Society (źródło: sam autor).