20 - 22 września

Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Wydziału Neofilologicznego Uniwersytetu Warszawskiego organizuje Międzynarodową Konferencję Kultura i Oralność: Negocjacje pomiędzy Tradycją a Transkulturowością w Językach Mniejszościowych. Tematyka kongresu nawiązuje do oralności w kulturach mniejszościowych Półwyspu Iberyjskiego, a w szczególności do kultur mirandyjskiej, galisyjskiej, katalońskiej i baskijskiej, jak również ich kontaktów z językami i kulturami luzofońskiej i hiszpańskiej.

Konferencja odbędzie się w dniach 20 – 22 września w nowym budynku Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego przy ulicy Dobrej 55.

Oficjalna strona konferencji