Uniwersytet Warszawski, Wydział Neofilologii

12-13 kwietnia 2018

Zokazji swojego czterdziestolecia Zakładu Języka i Kultury Luzo-brazylijskiej Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego w dniach 12 i 13 kwietnia 2018 r. odbędzie się konferencja naukowa.

Tematyka referatów: społeczeństwo, historia i kultura (literatura, teatr, komiks, kino, itd.) uwzględniając wieloaspektowe podejście pozostałych dziedzin tj. językoznawstwa, dydaktyki, literaturoznawstwa, translatologii.

Nadsyłanie zgłoszeń

Zgłoszenia można nadsyłać do 31 stycznia 2018r. poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, dostępnego pod poniższym adresem: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/40anos.

 

Więcej informacji: https://www.iberystyka.uw.edu.pl/40anos