Informujemy, że – w ramach Programu Stypendiów Naukowych – trwa faza przyjmowania zgłoszeń do programów stypendialnych: Roczne Kursy Języka i Kultury Portugalskiej, Program Badawczy, programy Pessoa i Vieira. Nabór kandydatur trwa od 5 do 19 czerwca 2019 (do 17:00 czasu lizbońskiego).

Kandydatury, w skład których wchodzi wypełniony formularz i wymagane dokumenty przewidziane w Regulaminie Stypendiów Instytutu Camõesa, winny być wysłane drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy Instytutu Camõesa pod adresem: https://portalservicos.instituto-camoes.pt. Kandydatury wysłane inną drogą, jak i te dostarczone po terminie, nie będą akceptowane.