18.09 - 1.10

E uropejski Dzień Języków (EDL) został ustanowiony wspólnie przez Komisję Europejską i Radę Europy – organizację, która reprezentuje 800 mln Europejczyków z 47 krajów. W przygotowanie obchodów zaangażowane są liczne instytuty i stowarzyszenia działające w sektorze kultury i nauki języków, uniwersytety, a także szkoły. Od czasu jego ustanowienia w roku 2001, który ogłoszono Europejskim Rokiem Języków, EDL obchodzony jest co roku 26 września. Wydarzenie to ma zwrócić uwagę na bogactwo języków w Europie:

 

  • ponad 200 języków europejskich
  • 24 języki urzędowe UE
  • około 60 języków regionalnych i języków mniejszości
  • wiele innych języków, których używają osoby z innych części świata.

 

EDL jest wspaniałą okazją do:

  • popularyzowania wiedzy na temat różnych języków używanych w Europie
  • promowania różnorodności językowej i kulturowej
  • zachęcania ludzi w różnym wieku do nauki języków, ponieważ znajomość więcej niż jednego języka pomaga nawiązywać kontakty, ułatwia znalezienie pracy i stymuluje rozwój przedsiębiorstw.

 

Jak zwykle przygotowano bogaty program wydarzeń:

18 – 29 września | 8:00 – 13:00
Lekcje języków obcych poprzez Skype’a dla uczniów w całej Polsce (portugalski, angielski, duński, francuski, niemiecki, hiszpański, rumuński, grecki, irlandzki, włoski, turecki, bułgarski, czeski, estoński, litewski i łotewski);

27 września | 9:00 – 15:45
Warsztaty dla nauczycieli;

30 września – 1 października | 11:00 – 16:00
Warsztaty dla rodziców z dziećmi.

 

Oficjalna strona EDL