11 października Instytut Camõesa oraz szkoła językowa Almatuga w Warszawie podpisały protokół o współpracy w celu rozwijania kursów języka portugalskiego jako języka dziedzictwa kulturowego i języka obcego, a także działań mających na celu rozpowszechnianie języka i kultury portugalskiej. Instytut Camõesa reprezentował Ambasador Portugalii w Polsce, Luís Cabaço, a szkołę Almatuga jej dyrektorka, Carlota Sacoto. Ceremonia podpisania protokołu odbyła się w Bibliotece Publicznej m.st. Warszawy przy ulicy Koszykowej, gdzie mieści się Sala Języka Portugalskiego.

Po pierwsze, protokół ten umożliwi wzmocnienie pionierskiego projektu „Brincar em/com o português” (Zabawy w/z portugalskim) rozpoczętego przez Carlotę Sacoto w 2015 r. w celu nauczania języka portugalskiego jako języka dziedzictwa kulturowego. Po drugie, pozwoli na organizowanie działań mających na celu rozpowszechnianie języka i kultury portugalskiej wśród społeczności portugalsko-polskiej.

Przypominamy, że zajęcia „Brincar em/com o português” odbywają się w soboty. Chociaż zapisy na ten okres są już zamknięte, jeśli jesteś zainteresowany, sugerujemy skontaktowanie się z nami lub bezpośrednio ze szkołą, ponieważ nadal istnieje możliwość dołączenia do istniejących grup. Więcej informacji na temat tego projektu można znaleźć w tym artykule.

* wiadomości zaktualizowane 7 listopada 2023 r.