Bank Millennium, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Camõesa przedłużyły współpracę na kolejne trzy lata akademickie. Na mocy podpisanej 10 października umowy, Bank Millennium będzie kontynuował coroczne fundowanie stypendium dla najlepszego studenta (studentki) studiów licencjackich na kierunku portugalistyka na Uniwersytecie Warszawskim.

Uroczystość podpisania umowy odbyła się w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie. Sygnatariuszami byli: ze strony Banku Millennium – Prezes Zarządu, João Brás Jorge; ze strony Uniwersytetu Warszawskiego – Rektor, prof. Alojzy Nowak; a ze strony Instytutu Camõesa – Ambasador Portugalii w Polsce, Luís Cabaço. W uroczystości wziął również udział dyrektor Wydziału Neofilologii UW, profesor Robert Małecki, wydziału, w ramach którego funkcjonują aktywności Instytutu Camõesa w Warszawie i na którym w poprzednim tygodniu utworzono Katedrę Pauliny Chiziane.

Umowa, która została podpisana na kolejne trzy lata akademickie (od 2022/2023 do 2024/2025), ma na celu przede wszystkim wspieranie rozwoju i poszerzanie doświadczeń międzykulturowych polskich studentów oraz popularyzację nauczania języka i kultury portugalskiej w Polsce. Bank Millennium funduje stypendia dla najlepszych studentów od 2013 roku.

na zdjęciu:
Od lewej do prawej: Luís Cabaço, Ambasador Portugalii w Polsce; profesor Alojzy Nowak, Rektor Uniwersytetu Warszawskiego; João Brás Jorge, Prezes Zarządu Banku Millennium; profesor Robert Małecki, dyrektor Wydziału Neofilologii UW.

Celem naszej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem Camões jest wspieranie edukacji najzdolniejszych studentów i studentek portugalistyki w Polsce. Poprzez ufundowanie stypendiów chcemy ułatwić im zdobywanie międzykulturowych i międzynarodowych doświadczeń podczas kursów języka i kultury portugalskiej w Portugalii. Jako
bank, którego głównym akcjonariuszem jest Millennium bcp, największy prywatny bank portugalski, z radością wspieramy przedsięwzięcia promujące historię i kulturę Portugalii w Polsce. Wiemy, że tego typu działania procentują w przyszłości, również w obszarze biznesu, który staje się ponadnarodowy i wymaga wysokiej wrażliwości kulturowe.

João Brás Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

W ostatnich latach wzrasta liczba studentów oraz pracowników naukowych odbywających kursy i staże w Portugalii oraz liczba osób z Portugalii kształcących się w Polsce. Pokazuje to, że nasza międzynarodowa współpraca rozwija się bardzo dobrze. Dziękuję za wspólne działania oraz wspieranie naszych studentów i pracowników w rozwoju naukowym.

Prof. Alojzy Z. Nowak

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

Po raz kolejny z wielką satysfakcją przedłużyliśmy na kolejne trzy lata porozumienie o współpracy między Uniwersytetem Warszawskim, Bankiem Millennium i Instytutem Camõesa. Idea stypendium zrodziła się dzięki inicjatywie lektoratu, zorganizowanego przez Instytut Camõesa na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2015/2016. Powstałe w ten sposób partnerstwo stanowi cenny wkład w nauczanie i uczenie się języka oraz kultury portugalskiej na Wydziale Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich
Uniwersytetu Warszawskiego. Przyczynia się do utrzymania wysokiego poziomu polskich studentów na uniwersyteckich c kierunkach portugalistycznych.

Z drugiej strony chciałbym podziękować Bankowi Millennium nie tylko za kontynuację porozumienia, lecz także za prawie dwukrotne zwiększenie wartości stypendium. Wsparcie to, oprócz umożliwienia zwycięskim studentom odbycia letniego kursu na portugalskim uniwersytecie, stwarza możliwość zapoczątkowania nowych projektów i wymian akademickich, które mogą wzmocnić i zacieśnić relacje między warszawską portugalistyką i portugalskimi uniwersytetami.

Luís Cabaço

Ambasador Portugalii w Polsce