Zapisy – do 22 lutego 2024 r.
Regulamin w języku portugalskim

Tegoroczna, czwarta edycja będzie poświęcona tematowi „Wolność i obywatelstwo”, by uczcić 50. rocznicę 25 kwietnia i 500. rocznicę urodzin Luísa Vaz de Camõesa.

Przyjmij zaproszenie autorki Sary de Almeida Leite, patronki tej edycji, i zachęć swoich uczniów na wszystkich poziomach znajomości języka do napisania dotychczas niepublikowanego opowiadania w języku portugalskim.

Zwycięskie opowiadania zostaną ogłoszone podczas obchodów Światowego Dnia Języka Portugalskiego 5 maja 2024 r. i opublikowane, wraz z wyróżnieniami, na oficjalnej stronie poświęconej nauczaniu języka portugalskiego za granicą oraz na portalu Instytutu Camõesa.