10 - 20 maja

I nstytut Camões I.P. informuje, iż do 20 maja 2017 r. trwa faza przyjmowania zgłoszeń do programów stypendiów naukowych Instytutu Camõesa.

Więcej informacji o stypendiach i procesie składania aplikacji na stronie Camões I.P.