Historia Fado – książka portugalskiego muzykologa Rui Vieiry Nery, jest już dostępna w języku polskim. Jest jedną z najważniejszych publikacji o tym gatunku muzycznym.

Książka ukazała się pod honorowym patronatem Ambasady Portugalii i Instytutu Camõesa.

Ruy Vieira Nery

Muzykolog

Rui Vieira Nery urodził się w 1957 r. w Lizbonie. Rozpoczął studia muzyczne w Academia de Música de Santa Cecília, następnie kontynuował je w Państwowym Konserwatorium w Lizbonie. Ukończył studia wyższe w zakresie historii na Wydziale Literatury Uniwersytetu Lizbońskiego w 1980 r. Dziesięć lat później obronił doktorat z muzykologii na Uniwersytecie Teksańskim w Austin, na którym studiował jako stypendysta Fulbrighta i Fundacji Calouste Gulbenkiana. Prowadzi badania w Instytucie Etnomuzykologii – w Ośrodku Studiów nad Muzyką i Tańcem oraz w Ośrodku Studiów nad Teatrem. Związany z Fundacją Calouste Gulbenkiana; w latach 1992-2008 był wicedyrektorem jej działu muzyki, w latach 2008-2012 Programu Edukacji Kulturalnej Gulbenkian, a obecnie szefuje Programowi Języka i Kultury Portugalskiej Gulbenkian.

Jako muzykolog, jest autorem licznych publikacji  z zakresu historii muzyki portugalskiej; dwie z nich zostały uhonorowane Nagrodą za Esej o Tematyce Muzycznej przyznawaną  przez Portugalską Radę Muzyki (w 1984 i 1992 r.). Ponadto w specjalistycznych czasopismach i pracach zbiorowych, portugalskich i zagranicznych, ukazało się wiele jego artykułów naukowych.