Za nami krótki, ale intensywny Dzień Portugalski w Akademii Leona Koźmińskiego. Wielu studentów przyszło zapoznać się z ofertą firm portugalskich, spróbować typowych dla portugalskiej kuchni przekąsek oraz obejrzeć wystawę dotyczącą odkryć geograficznych. Inni uczestniczyli w pokazie filmu „José e Pilar” czy „Lisboetas”. Dzień kultury i przedsiębiorczości portugalskiej zorganizowany wspólnie przez Instytut Camõesa, Ambasadę Portugalii i Akademię Koźmińskiego spotkał się z wielkim zainteresowaniem!