Już 15 stycznia odbędzie się kolejna edycja Seminarium Młodych Badaczy.  W tym roku program został poszerzony o wystąpienia w języku hiszpańskim. Wykłady plenarne wygłoszą dr Maria del Carmen Mendez Santos z Uniwersytetu w Alicante oraz dr Francisco Vanderlei Ferreira da Costa z Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia.

Seminarium Młodych Badaczy (SEJ-In) jest wydarzeniem naukowym organizowanym w ramach zajęć z pisania akademickiego w języku portugalskim i hiszpańskim, stanowiących część programu studiów 2. stopnia na kierunku Filologia iberyjska, prowadzonych przez Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Pełny program wydarzenia można znaleźć tutaj. Zapisy na seminarium w charakterze słuchacza trwają do 12 stycznia. Aby się zapisać, należy wypełnić ten formularz.

 

Convidados especiais

Dr Maria del Carmen Mendez Santos

Dr Maria del Carmen Mendez Santos

Uniwersytet w Alicante

Ukończyła filologię iberyjską (2004) i uzyskała dyplom Zaawansowanych Studiów Językowych i Społecznych na Uniwersytecie w Vigo (2006). Jest nauczycielką hiszpańskiego jako języka obcego od 2005 roku, kiedy rozpoczęła nauczanie w Centrum Językowym Uniwersytetu w Vigo. W 2008 roku uzyskała stypendium na pracę na Stanowym Uniwersytecie Armenii w Erywaniu. Jej międzynarodowe doświadczenia uzupełniają staże zawodowe na uniwersytetach w Rumunii (Uniwersytet Stefana Cel Mare), Ukrainie (Narodowy Uniwersytet Górniczy w Dniepropietrowsku) i Japonii (Uniwersytet Prefektury Aichi). Obecnie jest adiunktem na Uniwersytecie w Alicante. Jest członkiem zarządu Stowarzyszenia ds. Nauczania Języka Hiszpańskiego jako Obcego (ASELE), a także członkiem grupy badawczej ds. nabywania i nauczania drugich języków i języków obcych (ACQUA) na Uniwersytecie w Alicante. Jej zainteresowania badawcze to czynniki afektywne i motywacyjne. W 2019 roku uzyskała stypendium podoktoranckie José Castillejo, aby badać demotywację i nauczanie słownictwa na Irlandzkim Uniwersytecie Narodowym w Galway.

dr Francisco Vanderlei Ferreira da Costa

dr Francisco Vanderlei Ferreira da Costa

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

Uzyskał doktorat z językoznawstwa i języka portugalskiego (2013) na Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Po ukończeniu filologii portugalskiej (2000), uzyskał tytuł magistra z lingwistyki (2005). Oba kierunki ukończył na Uniwersytecie w Brasílii. Obecnie jest nauczycielem edukacji podstawowej, technicznej i technologicznej w Instituto Federal de Ciência, Educação e Tecnologia da Bahia na kampusie w Porto Seguro. Koordynuje akcję Saberes Indígenas na Escola, której celem jest formacja nauczycieli do szkół dla ludności rdzennej. Jest liderem grupy badawczej GETII – Grupy Badawczej ds. Tematyki Indiańskiej i Interkulturalizmu. Ma doświadczenie w nauczaniu języka tupi oraz języka portugalskiego, w obu przypadkach, jako pierwszego i drugiego języka. Zajmuje się takimi tematami jak: edukacja i tworzenie materiałów dydaktycznych na potrzeby środowisk międzykulturowych, rewitalizacja i nauczanie języków, polityka językowa, czytanie, umiejętność czytania i pisania.