13 maja 2019 | 12:00 – 20:00 | wstęp wolny

Biennale Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50

W ramach cyklu wydarzeń organizowanych pod szyldem Biennale Warszawa, 13 maja br. odbędzie się sympozjum „W poszukiwaniu wspólnego mianownika – uniwersalizm i progresywna polityka kulturalna„. Wśród zaproszonych gości znalazła się portugalska pisarka i teoretyczka kultury, Ana Teixeira Pinto. Sympozjum jest wynikiem współpracy EUNIC Warszawa i Biennale Warszawa.

W wydarzeniu wezmą udział także Teodor Ajder (Rumunia), Robert Pfaller (Austria), Claudia Ciobanu (Rumunia), Alexandre Lacroix (Francja), Ulrike Guérot (Niemcy), Anna Curcio (Włochy), Andrzej Leder (Polska) oraz Ovidiu Tichindeleanu (Rumunia). Kuratorem sympozjum jest Jan Sowa.

Biennale Warszawa to cykl wydarzeń interdyscyplinarnych odbywających się na przestrzeni maja i czerwca: od spektakli teatralnych przez koncerty, wystawy, pokazy filmowe, aż po konferencje i wykłady. Jednym z nich będzie sympozjum, w ramach którego uczestnicy i uczestniczki z różnych krajów będą zastanawiać się nad pojęciem uniwersalizmu, na trzech oddzielnych, ale związanych ze sobą poziomach. Po pierwsze, przyjrzą się samej możliwości zaistnienia nowego uniwersalizmu. Co musiałoby się wydarzyć, aby taki projekt pojawił się i jaki Europa miałaby mieć udział w jego powstaniu? Jak musiałby zostać skonstruowany, jakiego rodzaju idee, wartości, normy, cele i praktyki mogą posłużyć jako czynniki budujące uniwersalny projekt, który przezwyciężyć może dziedzictwo opresyjnego zachodniego uniwersalizmu i kolonializmu? Po drugie, uczestnicy podejmą próbę określenia, jaką rolę w ustanawianiu nowego uniwersalizmu może mieć kultura. I wreszcie, zastanowią się, jaki udział w tym przedsięwzięciu mogą odegrać publiczne instytucje kultury i progresywna polityka kulturalna.

Pokłosiem sympozjum będzie książka, która ukaże się pod koniec 2019 roku po polsku i angielsku.

Aby uzyskać więcej informacji na temat sympozjum i innych wydarzeń, zapraszamy na oficjalną stronę internetową Biennale Warszawa.

Ana Teixeira Pinto

Ana Teixeira Pinto

Portugalska pisarka i teoretyczka kultury. Mieszka w Berlinie i wykłada na miejscowym Universität der Künste, a ponadto jest pracownikiem naukowym Uniwersytetu Leuphana w Lüneburgu. Prace jej autorstwa ukazały się w takich publikacjach jak e-flux journal, Springerin, Camera Austria, art-agenda, Mousse, i wielu innych Jest redaktorką The Reluctant Narrator (Sternberg Press, 2014), a niedawno współpracowała przy Alleys of Your Mind: Augmented Intelligence and its Traumas (red. Matteo Pasquinelli, 2015), Nervöse Systeme (red. Anselm Franke, Stephanie Hankey i Marek Tuszynski, 2016) oraz Animals (red. Filipa Ramos, MIT Press, 2016).