Po trzech edycjach pełnych wspaniałych wystąpień, konferencja „Vozes nas Margens” powraca w 2023 roku w swojej czwartej odsłonie. Chcemy kontynuować w tym samym duchu – kwestionując dominację kanonicznych tematów w nauczaniu i wnosić do dyskusji nowych autorów, dzieła i perspektywy.

ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ

VOZES NAS MARGENS IV

Tabu w kontekście krajów języka portugalskiego 

Słowo-wyzwanie tegorocznej konferencji to „TABU„. Choć żyjemy w XXI wieku i wydaje się, że jesteśmy bardziej otwarci i świadomi różnych oblicz świata, wciąż są tematy, które pozostają przemilczane. Jako studenci otrzymujemy ustalony program, który daje nam podstawy z zakresu historii, literatury i kultury. Ale czy ta podstawa, owoc instytucjonalizacji wiedzy, nie jest również narzędziem utrwalania tabu? A ponieważ TABU jest czymś, co budzi naszą naturalną ciekawość, czy nie powinno być ono lepiej wykorzystane podczas edukacji uniwersyteckiej? Kto nigdy nie uległ pokusie wyjścia poza program nauczania i odkrycia tego, co zakazane i nieznane, a także, w ślad za François (2022)*, odkrycia intymnego związku, jaki Tabu ustanawia ze sferą sacrum? Dlatego dzięki tej konferencji chcemy mieć odwagę posmakować TABU w przestrzeni, w której studenci mogą mówić i dzielić się swoimi zainteresowaniami ze światem akademickim.

W tegorocznej, czwartej edycji konferencji studenckiej „Vozes nas Margens” zamierzamy zająć się tematami i autorami z krajów portugalskojęzycznych, które wchodzą w zakres „świata tabu” w dziedzinie literatury, historii, języka i kultury w szerokim tego słowa znaczeniu. Oto kilka przykładów osi tematycznych konferencji:

 • Używanie i nadużywanie historii – pomyłki, zakłamania i fałszowanie
 • Polityka pamięci – wymazywanie lub zniekształcanie przeszłości, czyli tworzenie narodowych tabu
 • Między bohaterstwem a okrucieństwem – etyka patriotyzmu
 • Mity i uprzedzenia kulturowe
 • Nietolerancja religijna
 • Rdzenne ludy Brazylii
 • Dyskurs na temat rasizmu
 • Różne rodzaje i przypadki cenzury
 • Marginalizowani autorzy i tabu
 • Tabu w literaturze dziecięcej
 • Obsceniczność w literaturze
 • Maska i tabu
 • Kobiecość, męskość
 • Zdrowie psychiczne i wrażliwość
 • Mentalność płciowa i (prze)kształcenia tożsamości

Z przyjemnością przyjmiemy wszystkie referaty, które mieszczą się w zakresie tematycznym konferencji, która odbędzie się w dniach 11-12 października 2023 roku na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja będzie doskonałą okazją do odważnego rozpoczęcia kolejnego roku akademickiego. Być może to właśnie podczas konferencji co poniektórzy znajdą inspirację dla swojego tematu badawczego lub pracy dyplomowej.

Zapraszamy wszystkich studentów studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Językami konferencji są portugalski i mirandyjski. Każdy uczestnik będzie miał 20 minut na przedstawienie swojego referatu. Zapisy do udziału w konferencji są bezpłatne.

Na Wasze propozycje referatów oczekujemy do 12 czerwca 2023 roku. Chcemy usłyszeć Twój głos!

* François, Alexandre (2022). «Awesome Forces and Warning Signs: Charting the Semantic History of *tabu Words in Vanuatu». Oceanic Linguistics, Volume 61, no. 1; June 2022. DOI: https://doi.org/10.1353/ol.2022.0017.

Zgłoszenia referatów:

Wszyscy zainteresowani udziałem powinni przesłać swoją propozycję komunikacji poprzez poniższy formularz do 12 czerwca 2023 r.

Ważne terminy:
do 12 de czerwca 2023 r. – Zapisy i przesłanie streszczenia referatu
30 czerwca 2023 r. – Wyniki i akceptacja referatów
11 i 12 października 2023 r. – Konferencja

Kontakt:
vozesnasmargens@uw.edu.pl

Komisja organizacyjna:
Studenci 1-go roku studiów magisterskich Zakładu Brazylianistyki oraz Zakładu Interdyscyplinarnych Badań nad Krajami Języka Portugalskiego Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

Koordynator:
Dr. José Carlos Dias (Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Camõesa w Warszawie)

Wsparcie:
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich w Warszawie
Instytut Camõesa w Warszawie