10 maja 2022

9:45-11:15 | Sala Śląska
Instytut Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego

12 maja 2022

11:30-13:00 | Centro Camões
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Zokazji obchodów Światowego Dnia Języka Portugalskiego w Polsce profesor Maria Micaela Dias Pereira Ramon Moreira z Uniwersytetu w Minho wygłosi wykład „Poesia Conventual Feminina” w dwóch uczelniach partnerskich Instytutu Camõesa.: 10 maja o godz. 9:45 w Instytucie Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego oraz 12 maja o godz. 11.30 w Centrum Camõesa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Wykłady są skierowane do studentów studiów licencjackich i magisterskich na kierunku Portugalistyka oraz do wykładowców uniwersyteckich z tych instytucji.

Micaela Ramon jest adiunktem na Wydziale Studiów Portugalskich i Luzofońskich w Instytucie Sztuki i Nauk Humanistycznych Uniwersytetu w Minho. Wykłada literaturę portugalską z okresu klasycznego oraz język portugalski jako język obcy na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Ukończyła studia w zakresie nauczania języka portugalskiego z językiem francuskim, studia magisterskie w zakresie nauczania języka i literatury portugalskiej oraz studia doktoranckie w zakresie literatury portugalskiej. Jest pracownikiem naukowym w Centrum Studiów Humanistycznych na Uniwersytecie w Minho (CEHUM), a także współpracuje w ramach kilku projektów z Centrum Literatury Portugalskojęzycznej na Uniwersytecie Lizbońskim (CLEPUL). Jest również dyrektorem studiów magisterskich w zakresie języka portugalskiego jako języka obcego oraz zastępcą dyrektora CEHUM. (źródło: Centrum Studiów Humanistycznych Uniwersytetu w Minho)