Informujemy, że do 18 lutego trwa okres zgłaszania kandydatur na specjalistyczne kursy prowadzone na platformie edukacyjnej Instytutu Camõesa (2. semestr 2021/2022).

Kandydatury na kursy przygotowujące do nauczania języka portugalskiego jako języka obcego otwarte są do 17 lutego.

Oferta na ten semestr obejmuje:

  • Kursy portugalskiego dla obcokrajowców (A1-C1);
  • Kursy języka portugalskiego do celów specjalnych;
  • Kursy doskonalenia nauczycieli;
  • Kursy specjalizacyjne.

Zapoznaj się z kompletną ofertą kursów