Informujemy, że 31 marca upływa termin zgłaszania kandydatur do programu dotacji dla wydawnictw LATE. Do programu mogą zgłaszać się wydawnictwa, które chciałyby wydać polskie tłumaczenia książek autorstwa pisarzy pochodzących z Portugalii, portugalskojęzycznych krajów afrykańskich oraz Timoru Wschodniego.

Program obejmuje wsparcie finansowe dla wydawnictw i stypendia dla tłumaczy. Przedmiotem dofinansowania może być poezja, beletrystyka, eseje literackie, dramat oraz literatura dla dzieci i młodzieży tłumaczona bezpośrednio z języka portugalskiego. 

Więcej informacji tutaj.