Stowarzyszenie Krajowej Nagrody Literackiej dla Młodzieży im. Ferreiry de Castro ogłosiło 38. edycję konkursu, któremu patronuje prezydent Republiki Portugalskiej.

Inicjatywa skierowana jest do młodych ludzi, którzy, prezentując swoje utwory, mogą wykazać się jako twórcy. Wydarzenie ma na celu promowanie literackich umiejętności; waloryzuje zarówno rozwój osobisty, jak i społeczne zaangażowanie młodzieży. W konkursie mogą uczestniczyć młodzi Portugalczycy oraz młodzież z Krajów Afrykańskich Urzędowego Języka Portugalskiego (PALOP-u); prace oceniane są w dwóch kategoriach wiekowych: 12-15 lat (skala A) oraz 16-20 lat (skala B).

W tej edycji konkursu gatunkami przewodnimi są opowiadanie i reportaż. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie Stowarzyszenia.

Z organizatorami konkursu można skontaktować się drogą mailową.