Informujemy, że do 16 lutego, trwa okres zgłaszania kandydatur na 2. semestr 2023/24 specjalistycznych kursów prowadzonych na platformie edukacyjnej Instytutu Camõesa.

Kursy portugalskiego dla obcokrajowców
  • Podstawowe kursy języka portugalskiego jako języka obcego pozwalają rozwinąć cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna. Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest sześć 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu, bądź w małych grupach do 3 uczniów, poprzez skype, a także 6 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni.

    Kursy języka portugalskiego jako języka obcego Premium pozwalają rozwinąć cztery kompetencje językowe: rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu autentycznego, wypowiedź ustna i wypowiedź pisemna. Poza materiałami dostępnymi przy realizacji kursu, przewidzianych jest 12 indywidualnych 30-minutowych rozmów z opiekunem kursu, bądź w małych grupach do 3 uczniów, poprzez skype, a także 12 wypracowań. Kurs trwa 12 tygodni i skierowany jest do osób, które pragną pogłębić swoją wiedzę przy spersonalizowanym trybie nauki.

Kultura
Więcej informacji oraz zgłoszenia na stronie Instytutu Camõesa.