Kurs certyfikowany przez Instytut Camõesa
od 26 czerwca do 21 lipca 2023 | e-learning

BabeliUM – Centro de Línguas da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho, ew połączeniu z konsorcjum sześciu portugalskich instytucji szkolnictwa wyższego (Universidade Nova de Lisboa, Universidade do Porto, Universidade de Aveiro, Universidade de Coimbra, Universidade de Lisboa i Universidade do Minho) oraz Instytutem Camõesa, pragnie zakomunikować otwarcie rejestracji na Letni Kurs Online Języka i Kultury Portugalskiej, który odbędzie się w dniach od 26 czerwca do 21 lipca 2023 r. Szkolenie obejmuje łącznie 60 godzin (20 godzin zajęć synchronicznych i 40 godzin samodzielnej pracy asynchronicznej), uzupełnionych o działania kulturalne online, takie jak wirtualne wizyty studyjne lub wideokonferencje o zróżnicowanej tematyce.

Poziom kursu oferowanego przez BabeliUM – Centrum Językowe odpowiada B2 CEFR i ma na celu rozwinięcie wśród uczestników umiejętności językowych i komunikacyjnych, jednocześnie wprowadzając ich w aspekty kultur portugalskojęzycznych.

W pełni e-learningowy, kurs ten może być udziałem studentów zainteresowanych poprawą i pogłębieniem znajomości języka i kultury portugalskiej, na poziomie średniozaawansowanym (B2), ucząc się z dowolnego miejsca na świecie, a opłata za uczestnictwo wyniesie 320€, przy czym studenci będą mogli ubiegać się o stypendium Instytutu Camõesa w dniach 5-21 maja. (www.instituto-camoes.pt).

Wnioski, a także formularz zgłoszeniowy i dokumenty uzupełniające, należy składać elektronicznie za pomocą formularza dostępnego pod adresem: http://bit.ly/cursosdeverao2023 lub https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPW4ZWBW8Geg01TCMKXZhwlbiabAwlNwOHCgkRqFVexHqoOg/viewform do dnia 21 maja 2023 r.

Ostateczny certyfikat uczestnictwa i sukcesu zostanie wydany przez BabeliUM – Centrum Językowe Szkoły Literatury, Sztuki i Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Minho, a certyfikacja będzie uznawana przez inne uczelnie w konsorcjum oraz przez Camões – I.P.

Więcej informacji na stronie http://babelium.elach.uminho.pt/

Wszyscy zainteresowani nauką portugalskiego są mile widziani!