Liceum im. Ruy Barbosy w Warszawie oraz Instytut Camõesa 6 kwietnia podpisały umowę o współpracy, która wesprze nauczanie języka i kultury portugalskiej w tej szkole.

Liceum im. Ruy Barbosy w Warszawie to jedyna szkoła średnia, która daje swoim uczniom możliwość nauki języka portugalskiego. Coraz większa liczba uczniów wybiera portugalski jako drugi język obcy. W nadchodzących latach, Instytut Camõesa będzie współpracował ze szkołą, by wesprzeć jedyny projekt dydaktyczny tego typu prowadzony w Polsce.

Ta umowa wzmocni nauczanie języka portugalskiego w Liceum im. Ruy Barbosy, jedynej warszawskiej szkole średniej, w której portugalski jest jednym z języków obcych znajdujących się w ofercie dydaktycznej obok angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego, i drugim najczęściej wybieranym językiem obcym zaraz po angielskim. W tym roku blisko 150 uczniów uczy się portugalskiego od poziomu A1 do B2. Ten sukces jest dla nas powodem do dumy, za co dziękujemy dyrektorowi liceum – Panu Wiesławowi Włodarskiemu oraz lektorce portugalskiego – dr Grażynie Misiorowskiej-Rychlewskiej. Dzięki partnerstwu Liceum i Instytutu Camõesa, szkoła może regularnie aktualizować zasoby swojej biblioteki i mediateki, dzięki czemu uczniowie mają dostęp do najnowszych i zróżnicowanych źródeł. Współpraca z Liceum im. Ruy Barbosy jest istotna dla rozpowszechnienia języka portugalskiego w Polsce, a my jesteśmy otwarci na nawiązanie takiej współpracy z innymi szkołami średnimi w Polsce.

Pani Ambasador Portugalii w Warszawie, Maria Amélia Paiva

Umowa z Instytutem Camõesa, I.P. jest doskonałą formą wsparcia uczniów L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w nauce języka portugalskiego. Patronat Instytutu Camõesa, I.P. umożliwia dostęp do najnowszych programów nauczania i lektur w języku portugalskim. Nauka języka portugalskiego będzie także wzbogacona o kontakt z żywym językiem za pośrednictwem przekazanych materiałów audiowizualnych.

Dyrektor Liceum im. Ruy Barbosy w Warszawie, Wiesław Włodarski