5 - 6 listopada | Lublin

Zakład Studiów Portugalistycznych na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Centrum Języka Portugalskiego/ Camões organizuje Międzynarodowy Kongres Języka Portugalaskiego Jedność w różnorodności. Temat kongresu przewiduje wystąpienia w dziedzinach: Lingwistyka, Literatura, Historia, Kultura, Przekład oraz Nauczanie języka portugalskiego.

Kongres odbędzie się w dniach 5-6 listopada na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Pełny program Kongresu