Kolejne trzy studentki otrzymały stypendia naukowe Camões / Firmy z kapitałem portugalskim w Polsce, które corocznie przyznawane są najlepszym absolwentom studiów licencjackich z zakresu portugalistyki na polskich uniwersytetach.

Marlena Kozikowska z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Dominika Szynkiewicz z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, otrzymały stypendia od firmy Jerónimo Martins. Joanna Jaszczowska z Uniwersytetu Warszawskiego dostanie stypendium ufundowane przez Bank Millenium.  Stypendia pozwolą studentkom wyjechać do Portugalii i pogłębić swoją wiedzę z zakresu języka i kultury portugalskiej.

Program stypendiów naukowych powstał z inicjatywy Instytutu Camõesa, aby wzmocnić zainteresowanie polskiego środowiska akademickiego nauką języka i kultury portugalskiej. W realizację projektu włączono uniwersytety oraz firmy z portugalskim kapitałem działające w Polsce, które zechciały wesprzeć rozwój naukowy polskich studentów oraz pogłębić ich więzi z kulturą i językiem portugalskim.