Scenografia

Sztuki, w których brała udział:
Męczeństwo Piotra Ohey’a (2011)