Światła i dźwięk

Sztuki, w których brała udział:
Dom na granicy (2018)
Ponad gwiazdami jest nasz dom (2019)