Publikacja Polsko-Portugalskiego Słownika Terminów Prawniczych i Ekonomicznych

Przy wsparciu Instytutu Camõesa opublikowana została nowa, wartościowa pozycja w leksykografii polsko-portugalskiej.

Więcej